Dag Larsson (S) svarar på frågor om allergivården

Hej Dag Larsson! Du deltog förra året på Astma- och Allergiförbundets konferens Allergilyftet och pratade då i ett anförande om behovet av nationella riktlinjer för allergivården.

Vad är din relation till allergier?

– Som alla andra i vårt samhälle så har jag vänner som har diverse allergier. Det är ju en utbredd folksjukdom. De flesta har lättare allergier. Men det finns även de som har behövt eller behöver hjälp.

Varför behövs det nationella riktlinjer för allergivården?

– Kvaliteten på vården ska inte avgöras av var i landet man bor. Möjligheten att få allergivaccin eller utredas för matallergi skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna. Samma sak gäller för biologiska läkemedel mot astma och atopiskt eksem. Därför behövs både nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för allergisjukdomar. Inom andra områden, exempelvis cancer och hjärt-/kärlområdet, har sådan nationell styrning bidragit till att rädda liv och göra vården mer jämlik. Eftersom allergi är en sådan vanlig folksjukdom och vården varierar så över landet, är det rimligt att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för all allergivård. I dag finns nationella riktlinjer för KOL och astma sedan 2015 och dessa har uppdaterats två gånger senast 2020.

Samtidigt så är den nationella kunskapsstyrningen som pågår inom SKR värd att notera. Där pågår redan ett viktigt arbete för att skapa mer enhetlig allergivård i hela Sverige.

Det går att förebygga allergier och det att går förbättra vården och vardagen för redan drabbade. I Finland infördes för ett tiotal år sedan ett nationellt allergiprogram. Där har satsningen gett resultat, och trenden med en alltmer allergisk befolkning i Finland brutits.

Vilket gehör har du och ditt parti fått i riksdagen för att allergivården ska sättas på agendan?

– Den är på agendan i riksdagen. Jag och andra riksdagsledamöter har en pågående dialog, inte minst med patientorganisationer och professionsföreträdare. När de förstnämnda larmade om att pollenmätningarna riskerade att upphöra i stora delar av landet så tog jag personligen kontakt med socialdepartementet i avsikt att hindra detta.

Vad gör du för att påverka regeringen så att nationella riktlinjer för allergivården kompletterar de befintliga 20 vårdområdena där nationella riktlinjer redan finns?

– Det är inte riksdag och regering som fattar beslut om vilka sjukdomar det ska tas fram nationella riktlinjer för vården. Det görs av Socialstyrelsen utifrån underlag och en samlad bedömning av expertis på området. Det tycker jag är en bra och rimlig ordning. Som riksdagsledamot kan jag utifrån att jag träffar patienter, patientorganisationer och vårdpersonal bilda mig en uppfattning om vilka behov som finns, ställa frågor, driva opinion och framföra argument till dem som fattar besluten.

Publicerad den: 4 maj 2022

Uppdaterad den: 4 maj 2022