Dags att informera om rökfria utemiljöer!

Det är mycket viktigt att se till att vi har ett samhälle som är tillgängligt för alla och där barn och unga skyddas mot passiv rökning. Många med astma eller annan överkänslighet blir sjuka och begränsas i offentliga utemiljöer.

Snart är det vår och sommar och vi vistas allt mer utomhus. Vi är många som ser fram emot att slippa utsättas för passiv rökning i olika offentliga utemiljöer. Själv flyttar jag ofta på mig när jag väntar på buss eller tåg för att slippa undan andras rök, men tänk så besvärlig situationen är för dem som omgående får allvarliga symtom av passiv rökning.

De som inte tål tobaksrök måste ofta undvika uteserveringar, flytta sig på perronger och hålla andan för att passera genom entréer. Det är mycket viktigt att se till att vi har ett samhälle som är tillgängligt för alla och där barn och unga skyddas mot passiv rökning. Många med astma eller annan överkänslighet blir sjuka och begränsas i offentliga utemiljöer när de ofrivilligt utsätts för andras tobaksrök. En stor undersökning visar att 4 av 10 vuxna med astma rapporterar besvär i miljöer där folk röker.

Vi vill se att en informationssatsning prioriteras även till dem som ansvarar för de offentliga utemiljöerna och till allmänheten så vi kan få en tobakslag som fungerar i praktiken!

Lagen träder i kraft den 1 juli

Från och med den 1 juli i år ska skärpningen av tobakslagen träda i kraft. Det innebär att rökförbud kommer omfatta uteserveringar, perronger och hållplatser i kollektivtrafiken, lekplatser, entréer till byggnader där tobakslagen gäller och idrottsplatser och arenor utomhus. Det är ett betydelsefullt steg för att nå målet om ett rökfritt Sverige 2025. Den skärpta tobakslagen medför att samhället bli mer tillgängligt för personer med allergi eller överkänslighet. De som inte tål tobaksrök och som tidigare haft svårt att vistas i vissa utemiljöer kommer kunna delta i samhället på samma villkor som andra. Det kommer ge bättre livskvalitet och hälsa för alla, särskilt för dem som blir direkt sjuka av tobaksröken. Förbudet innebär också att serveringspersonal får en rökfri arbetsmiljö och att barn och unga skyddas.

Information behövs

Det behövs en informationssatsning för att lagen ska följas och för att tydliggöra och kommunicera vad som kommer att gälla och varför lagändringen görs. Information, kunskap och förståelse minskar också behovet av tillsyn. Ett gott exempel på när detta fungerat väl är beslutet om rökfritt på serveringar 2005. Den lagändringen förbereddes i god tid av Folkhälsoinstitutet i samverkan med organisationer från civilsamhället. Ett dåligt exempel när det inte fungerat var lagändringen om rökfritt på skolgårdar som infördes i tobakslagen 1994. Flera undersökningar visar att tobakslagen fortfarande inte följs.

Maritha Sedvallson,

förbundsordförande
Astma- och Allergiförbundet

Tobaksfaktas faktablad om den nya lagen hittar ni här:

http://www.tobaksfakta.se/wp-content/uploads/2019/04/TF-Faktablad_Ro%CC%88kfria-utomhusmiljo%CC%88er_april2019_.pdf

Förbundets temafolder om passiv rökning

http://astmaoallergiforbundet.shop.strd.se/product/8938/8938/0/884671

Publicerad den: 5 april 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021