Dags för nationella riktlinjer i allergivården!

Idag skriver Astma- och Allergiförbundet, Christer Janson, professor och överläkare samt Emma Goksör, barnallergolog på debattsidan i Dagens Medicin om varför det är dags att Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer för allergivården.

Var tredje svensk lever med allergi, den största kroniska sjukdomen i Sverige. 800 000 personer har astma enligt Socialstyrelsen och runt en miljon människor har atopiskt eksem, se Läkartidningen 47/2017.

Allergi är en sjukdom med stor bredd som kan vara svår att diagnostisera vilket ökar behovet för vården att fokusera på rätt diagnostik och behandling. I dag finns inget samlat kunskapsstöd varken för primärvård eller specialistvård och därför behövs nationella riktlinjer.

Socialstyrelsen tar initiativ till nationella riktlinjer utifrån flera kriterier. De omfattar sjukdomar som drabbar stora grupper och tar omfattande resurser i anspråk. Bara allergisk rinit beräknas i hälso­ekonomiska studier kosta samhället 13 miljarder kronor per år, enligt Cardell med fler 2016.

Ett annat exempel är specialkost som innebär stora kostnader för skolor. Vart fjärde barn på en barnmottagning har allergi och misstänkt penicillinallergi gör att patienter använder mer bred­spektriga antibiotika. Kriteriet torde alltså vara uppfyllt med råge.

Publicerad den: 18 oktober 2021

Uppdaterad den: 18 oktober 2021