Dålig luft påverkar spädbarns lungfunktion

Spädbarn som utsätts för luftföroreningar har sämre lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Det visar en studie på 177 barn i Stockholm som följts sedan födseln.

Forskning har redan tidigare visat att barn som utsätts för höga halter av luftföroreningar från trafik och andra utsläppskällor under sina första levnadsår löper högre risk att drabbas av astma och försämrad lungfunktion. Men den här studien är den första som visar att risken tycks finnas redan för spädbarn, menar forskarna bakom studien.

Exponeringen räknades ut

I studien fick föräldrar till 177 spädbarn bosatta i Stockholm svara på enkäter om bland annat bostadsadress. Forskarna har sedan undersökt exponeringen för luftföreningar genom att beräkna koncentrationen av olika partiklar och kväveoxid för barnens adresser. Vid sex månaders ålder har barnens lungfunktion mätts – och resultatet visar att de barn som varit mest utsatta för luftföroreningar då hade en lägre lungfunktion.

Fler åtgärder krävs

– Luftföroreningsnivåerna i Stockholm är jämförelsevis låga i ett internationellt perspektiv, och det är alarmerande att även dessa nivåer förefaller ha en negativ lungfunktionspåverkan på spädbarn, säger Göran Pershagen, professor vid institutet för miljömedicin på Karolinska institutet, om resultatet i ett pressmeddelande.

Det krävs nu fler åtgärder för att minska luftföroreningarna i våra tätorter, menar han och de andra forskarna.

Publicerad den: 21 april 2023

Uppdaterad den: 31 maj 2023

Till toppen av sidan