DEBATT: Det är dags att ge barn rätt till frisk luft och god hälsa

Nyligen kom en rapport från Naturvårdsverket som visar på oroande nivåer av luftföroreningar på förskolegårdar. Det är särskilt allvarligt eftersom studier visar att hög exponering för luftföroreningar tidigt i livet kan ge livslånga konsekvenser för barns fysiska och mentala utveckling. Det skriver Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Unga Allergiker i en debattartikel på Altinget.se.

Det är hög tid att kommuner mäter luften där barnen vistas, att miljömålet frisk luft uppdateras och att gränsvärden för luft bygger på den senaste kunskapen om hälsopåverkan.

Den luft barnen andas är ett viktigt mått på luftkvalitén i våra städer och tätorter. Men idag saknas barnanpassade riktlinjer och gränsvärden för förskolemiljöer. De bindande miljökvalitetsnormer för luftkvalitet är inte satta med ett barnperspektiv i åtanke, till skillnad från miljömålen. De senaste årens stora barnkullar och förtätningen av våra tätorter har medfört att många kommuner tvingats till eftergifter vad gäller kvalité och storlek på både förskolans lokaler och gårdar för att kunna erbjuda dagisplats till alla barn. Vi vill att kommunerna ska mäta luften där barnen vistas och att den ökande trenden med att små barn får astma stoppas. Det är dags att ge barn rätt till frisk luft och god hälsa och för kommunerna att flytta fram positionerna!

Publicerad den: 1 april 2021

Uppdaterad den: 1 april 2021