Delseger för pollenallergiker i norra länen

De senaste dagarna har nyheterna duggat tätt om att regionerna i de norra länen löst frågan om pollenmätningar för 2021. Det är en framgång för Astma- och Allergiförbundets påverkansarbete för att fler pollenallergiker ska leva ett friskare liv. Men än finns så länge är det bara en nödlösning.

Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbottens län har sedan årsskiftet hittat tillfälliga lösningar på pollenmätningar. Region Västernorrland har gott hopp om att kunna lösa frågan även där.

Astma- och Allergiförbundet firar viktig delseger

–Vi är mycket glada över beskeden om tillfälliga lösningar för att i år mäta pollenhalterna. Vi tycker att det är bra och snabbt agerat av regionerna. Det är en stor delseger för personer med pollenallergi i norra Sverige. Samtidigt väntar vi fortfarande på dagen då vi kan fira att regeringen har kommit med besked om en långsiktig lösning om hur pollenmätningarna ska finansieras.

Därför behövs pollenmätningar

Pollenmätningar är viktiga för att personer med allergi ska kunna planera sin medicinering då effekterna av allergin kan mildras och onödig frånvaro från jobb och skola kan undvikas. Mätningarna utgör också ett viktigt underlag för forskning om klimat och miljö. Men organisationen och finansieringen runt pollenmätningarna liknar ett slitet lapptäcke. Ingen samordnar driften av mätstationerna nationellt och det saknas också tillräckligt med finansiering. Det behövs därför en långsiktig nationell lösning. Något Astma- och Allergiförbundet har drivit under många år.

Regeringen behöver kliva fram

–Det är helt orimligt att en fråga som berör en tredjedel av befolkningen bollas runt i byråkratin på detta sätt. Det som hänt i norr kan när som helst hända på andra ställen. I flera mätområden, till exempel Västra Götaland, Skåne och Blekinge, väntar nya pensionsavgångar i närtid. De senaste dagarnas besked är ett halvt steg framåt. Men nu måste regeringen kliva in och ge ansvaret för pollenmätningarna till en statlig huvudman som får uppdrag och finansiering att samordna driften nationellt. Att få förutsättning att medicinera rätt ska inte bero på var i landet du bor säger Kristina Ljungros. 

Publicerad den: 29 april 2021

Uppdaterad den: 29 april 2021