Det behövs mer kunskap och forskning kring matallergi

Nu satsar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom området barn med matallergi.

En stor del av Sveriges befolkning lider av matallergi och begränsas därför i sin vardag. Nu satsar Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond på att kartlägga vetenskapliga kunskapsluckor inom området barn med matallergi.

Stiftelsen Astma och Allergiförbundets forskningsfond har sedan starten delat ut mer än 175 miljoner till patientnära forskning. En stor del av medlen som ligger till grund för stiftelsen samlades in under kampanjen röda fjädern, 1989. Under 2019 kommer forskningsfonden påbörja ett projekt för att undersöka så kallade vetenskapliga kunskapsluckor.

– Vår förhoppning är att kunna identifiera de behov som barnfamiljer med matallergi har, av allergiforskning och information, och göra en riktad utlysning för vidare forskning av de kunskapsluckor som framkommer från inkomna svar, säger Robert Hejdenberg, ordförande Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

Det är första gången som ett projekt med syfte att identifiera vetenskapliga kunskapsluckor görs i Sverige av en patientorganisation. Denna typ av undersökningar har med stor framgång gjort bland annat i England och vi önskar nu lyfta över detta koncept med patientnära forskning till Sverige, och att genom detta projekt kunna bidra till att kunskap om matallergi ökar och kan hjälpa barnfamiljer i deras problematik

Här är länk till enkätundersökningen!

Publicerad den: 8 maj 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021