Det behövs nationella riktlinjer för att förbättra vården av patienter med atopiskt eksem

Skriver Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Atopikerna i Dagens Medicin idag! 

Skriver Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Atopikerna i Dagens Medicin idag.

Atopiskt eksem är en konstant följeslagare som ofta orsakar problem med relationer, studier och yrkesliv samt associerad sjukskrivning. Även livskvalitet är något som påverkas i hög grad och mer än vid till exempel insulinbehandlad diabetes, psoriasis och astma. Att ha atopiskt eksem ger ökad psykisk ohälsa – och även högre suicidrisk.

Sjukdomen debuterar ofta i småbarnsåldern där cirka 20 procent är drabbade och då kallas det ibland för böjveckseksem. Det sägs ofta att atopiskt eksem är familjens sjukdom. När ett barn har atopiskt eksem drabbar sjukdomen även föräldrarna. Dessa har minst lika stora behov av stöd som patienten då de måste ansvara för att smörja eksemen flera gånger per dag, anpassa barnens liv, skolgång och föräldrarna får även sin nattsömn störd.

Publicerad den: 22 juli 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021