”Det gäller att vara uthållig och inte ge upp!”

En av anledningarna till utmärkelsen ”Fokus Patient” är Astma- och Allergiförbundets opinionsbildning för den nya tobakslagen. Men hur gick egentligen arbetet bakom till?

För en vecka sedan tog Astma- och Allergiförbundet emot priset ”Årets patientföreträdare” från nätverket Fokus Patient – och en av anledningarna till utmärkelsen är förbundets opinionsbildning för att få igenom den nya tobakslagen med rökfria, offentliga miljöer utomhus. Men hur går det egentligen till att driva igenom en fråga som rökfria utemiljöer? Vi ställer fyra frågor om det intressepolitiska arbetet bakom till Marie-Louise Luther på Astma- och Allergiförbundet.

Hur känns det att ha fått en utmärkelse som bland annat uppmärksammar något du varit med och arbetat hårt för?

– Det är jätteroligt och uppmuntrade med ett sådant erkännande och jag delar glädjen med alla som arbetat för samma sak, både hos oss på förbundet och i andra organisationer.

Hur har ni arbetat för att få igenom lagen om rökfria offentliga utemiljöer?

– Det har varit många år av arbete med opinionsbildning i media och sociala medier, där vi använt oss av fakta och forskning om hälsorisker samt välunderbyggda argument för vinsterna med ett rökfritt samhälle, opinionsundersökningar och positiva erfarenheter av lagreglering från andra länder. Men vi har även haft många kontakter med politiker och samverkan med andra organisationer, till exempel Hotell- och Restaurangfacket som vi samarbetade med om rökfria uteserveringar.

Vad har varit den svåraste utmaningen?

– Det var nog att försöka övertyga en majoritet av riksdagspolitikerna att rösta för lagförslaget. Beslutet i riksdagen blev uppskjutet till följd av att Sverige inte följt ordningen för EU:s tobaksproduktdirektiv och sedan kom det ett val emellan så det blev delvis helt nya riksdagspolitiker som skulle ta beslutet, som inte varit med från början.

Vad är viktigast för att få gehör för den här typen av frågor?

– Att bygga sina budskap och argument på fakta, undersöka opinionen i befolkningen och att vara uthållig och inte ge upp – att påverka tar tid!

Publicerad den: 28 augusti 2020

Uppdaterad den: 5 januari 2021