Digital vård i praktiken

– Det handlar inte bara om symtom utan också om faktiska sjukdomar. Det sa Anna-Karin Klomp, ansvarig för vårdpolitik på Astma- och Allergiförbundet när Visiba Care bjöd in för att prata om digital kronikervård.

Nyckelordet på många av årets seminarier om hälsa- och sjukvård tycks vara digital vård. Men det innebär inte bara digitala vårdbesök utan också verksamhetsutveckling av vården och nya möjligheter till diagnostik och uppföljning. Det var slutsatsen under seminariet på tisdagen.

– Det finns ny kunskap om hur man kan förebygga allergier men också kunskap om hur luftföroreningar påverkar astma, menade Anna-Karin Klomp i sin inledning.

Astma- och Allergiförbundet var inbjudna att berätta om patienternas upplevelse av astma- och allergivården och ge förslag på vad digital vård kan innebära för personer med astma.

– Vi vet från vår medlemsundersökning att bara 4 av 10 medlemmar tycker vården som ges är bra och mindre än en femtedel av medlemmarna i Astma- och Allergiförbundet har erbjudits en patientutbildning, menade Klomp.

Digital vård som kompletterar

– Vi vet också vad våra medlemmar vill förbättra. Ett av områdena där digital vård skulle spela en roll är att få vård utan väntetid men också underlätta patientutbildning och underlätta samverkan mellan primärvård och specialistvård. Det skulle kunna vara digital vård i praktiken.

Anna-Karin slog också ett slag för en förbättrad allergivård och ett svenskt allergiprogram. Allergier är det vårdområde som har den sämsta tillgängligheten av alla vårdområden. Idag följer Socialstyrelsen upp astmavården men inte allergivården. Därför behövs nationella riktlinjer.

När en person i publiken avslutningsvis utbrast ”är det alltså hela 800 000 som har astma?”, visade det plötsligt på behovet av en fortsatt kunskapsspridning om astma som en av de största kroniska sjukdomarna.

Publicerad den: 6 juli 2022

Uppdaterad den: 6 juli 2022