Efter händelsen i Gävle: ”Bättre rapportering av matallergiska reaktioner”

Astma- och Allergiförbundet har med bestörtning tagit del av medierapporteringen om en skolelev i Gävle kommun, som enligt uppgift drabbats av en mycket svår allergisk reaktion efter att ha ätit i skolmatsalen.
– Den här typen av händelser måste kunna rapporteras på ett bättre sätt, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare.

Eleven fick återupplivas på sjukhus efter händelsen, som ska ha orsakats av bristande rutiner i skolköket, enligt bland annat Sveriges Radio. Det hela har nu anmälts till Arbetsmiljöverket.

– Alla elever har rätt att känna sig trygga i förskolan och skolan, men för barn med födoämnesallergi kan matsalen vara farlig plats. Det här är mycket allvarligt, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

Reaktioner vanliga i skolmatsalen

I en SIFO-undersökning från 2021 uppger föräldrar att två procent av barnen med matallergi drabbats av potentiellt livshotande anafylaxi av mat de fått i förskola eller skolan de senaste tre åren. Ytterligare två procent av barnen har drabbats av andnöd av mat de fått i förskola/skola, vilket är en allvarlig reaktion. Så många som 55 procent av barn med matallergi har fått någon typ av allergisk reaktion de senaste tre åren.

– Regeringen behöver ge Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram ett nationellt incidentrapporteringsverktyg för matallergiska reaktioner. Trots att det sedan 2014 finns en EU-gemensam lagstiftning kring de 14 farligaste allergenerna har Sverige ingen tydlig struktur för detta.

Med ett gediget och välkänt incidentrapporteringsverktyg är det möjligt att kartlägga var det går fel och kräva åtgärder så att människor med svåra matallergier inte behöver riskera livet, menar Karin Neuhaus.

Publicerad den: 23 november 2023

Uppdaterad den: 29 november 2023