Elda rätt i vedpannan – undvik smutsig luft

Intresset för att elda med ved inomhus har ökat i vinter. Anledningen är krig i vårt närområde och elkris med rekordhöga priser. I osäkra tider vill många gärna ha en kompletterande uppvärmningskälla.

Men visste du att 6 800 personer dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar, varav 700 på grund av vedeldning? Barn, äldre och kroniskt sjuka är extra känsliga.

 – Ingen ska behöva bli sjuk eller dö i förtid av smutsig luft, säger Marie-Louise Luther sakkunnig miljö och funktionshinderpolitik.

Vedeldning orsakar nedsatt lungfunktion

I Sverige uppger cirka tio procent av den vuxna befolkningen att de har läkardiagnosticerad astma och ungefär lika många barn. Personer med astma tillhör de grupper i befolkningen som är mer utsatta för hälsoeffekter från luftföroreningar. Luftföroreningar från bland annat vedeldning kan utlösa astmaanfall hos personer med astma men även orsaka sänkt lungfunktion som på sikt kan leda till lungsjukdomar som exempelvis astma.

– Forskning visar att vedeldning i tätbebyggda områden kan ha samma negativa hälsopåverkan som avgasutsläpp – alla drabbas, men personer med astma är extra utsatta. Därför är det viktigt med kunskap så att man eldar rätt, väljer rätt värmekälla och visar hänsyn till grannarna, säger Marie-Louise Luther.

Det är viktigt att känna till vilka hälsorisker som finns med vedeldning och hur man kan minska utsläppen både med tanke på sig själv och sina grannar. Astma- och Allergiförbundet vill bidra till att öka kunskapen.

Här är tips för att elda på rätt sätt:

  • Elda hellre med pellets än med ved. Rök från pellets kan också orsaka inflammation i lungorna, men inte i lika hög grad som ved.
  • Följ eldningsanläggningens instruktioner och byt ut gamla pannor. Nya pannor är mer effektiva och bildar färre skadliga partiklar.
  • Elda bara lagom torr ved. Om veden är för fuktig blir förbränningen sämre och utsläppen större.
  • Se till att elden får tillräckligt med luft.
  • Om elden snabbt får fyr minskar utsläppen.
  • Elda aldrig hushållsavfall.
  • Om förbränningen är god är röken nästintill osynlig.
  • Tänd elden uppifrån och ner.
  • Det kan finnas lokala föreskrifter om hur mycket trivseleldning som är tillåtet.

Publicerad den: 27 februari 2023

Uppdaterad den: 6 mars 2023