En framgång för patienters delaktighet

Idag skrev Funktionsrätt Sverige att de startar ett utbildningsprojekt om patientdelaktighet. Syftet är att utbilda patienter för att kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Projektet ska öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling, medicinteknik och hälsoekonomiska prövningar. Projektet finns redan i 22 europeiska länder.

Marie Sten, är förste vice ordförande i Funktionsrätt och säger såhär om projektet:

– Vi är mycket glada. Vårt kongressmål handlar om jämlik hälsa och det här projektet kommer att ge oss kraft att arbeta för ökad patientdelaktighet som vi vet är helt avgörande för att driva utvecklingen av vården framåt och skapa jämlik hälsa.

Astma- och Allergiförbundet är ett av 46 medlemsförbund som har engagerat sig i den här frågan inom samarbetsorganisationen.

Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet, du har haft ett finger med i detta. Kan du berätta mer?

– Projektet Eupati handlar om patientens involvering och engagemang i läkemedelsutveckling och forskning om läkemedel. Där är patientens röst och inflytande mycket viktigt då det är patienten som är brukaren av läkemedel, som bäst känner till behoven och även hur man kan väga risk mot nytta utan att andra aspekter än individens bästa tar över.

Vad är bakgrunden?

– Bakgrunden är att Eupati i grunden är en internationell utbildning om patientinflytande och medskapande. Funktionsrätt Sverige har arbetat för att utbildningen ska bli översatt till svenska och tillgänglig för medlemsorganisationerna och nu har, glädjande nog, denna arvsfondsansökan blivit godkänd och beviljad.

Varför är det viktigt för medlemmarna inom Astma- och Allergiförbundet?

– Många medlemmar inom Astma- och Allergiförbundet konsumerar dagligen flera läkemedel och ser både förväntade effekter och ibland bieffekter. Där vill man såklart göra skillnad. Jag tror också att många är intresserade av framtidsfrågor, nya läkemedel och nya möjligheter med patientens livskvalitet i fokus.

Vilken skillnad kommer det att göra?

– Inflytande och möjlighet att påverka innebär alltid också möjligheter att göra skillnad. Jag hoppas att många inom Astma- och Allergiförbundet ska visa intresse för utbildningen.

Publicerad den: 23 april 2021

Uppdaterad den: 26 april 2021