Ett förlängt vårdbesök är ingen utbildning

Patientutbildningar är ett viktigt område där våra medlemmars erfarenheter skiljer sig en del från vad vården rapporterar. Det är bland annat ett av de ämnen som diskuteras under årets Patientriksdag.

Idag inleds årets upplaga av Patientriksdagen, en mötesplats för ökat patientinflytande där beslutsfattare inom vården träffar företrädare för en mängd olika patientorganisationer. Under dagens seminarium diskuteras framför allt patientutbildning, och Astma- och Allergiförbundets generalsekreterare Kristina Ljungros deltar.

– Det finns flera studier som visar att vård och behandling blir bättre om patienten genomgår patientutbildning. Det vinner alla på. Men då måste den som utbildar ha pedagogisk kompetens och utbildningen baseras på en modell som fungerar, säger Kristina Ljungros.

Idag finns en stor skillnad i hur vården upplever att de erbjuder patientutbildning och hur patienterna tycker att det fungerar. 55% av deltagarna i en ny medlemsundersökning gjord av Astma- och Allergiförbundet anser att vården är dålig eller mycket dålig på att erbjuda patientutbildning medan Luftvägsregistret visar att vården rapporterar att ca 95% av patienterna erbjuds patientutbildning.

– Men ett förlängt vårdbesök är ingen utbildning, säger Kristina Ljungros.

Övriga talare är HKH prins Daniel, socialminister Lena Hallengren (S), och Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

Följ den första seminariedagen här. Seminariet hålls kl 10:00 – 11:30, och inleds med en kortare introduktion till Patientriksdagen och det arbete som gjorts tidigare.

Patientriksdagen fortsätter den 7 och 13 oktober. Under webbinarium nummer två diskuteras individuell planering och hälsoplan, och under det tredje och avslutande webbinariet summerar man tidigare webbinarier och riktar blicken framåt. Mer information finns här.

Publicerad den: 5 oktober 2020

Uppdaterad den: 15 mars 2021