Ett halvt steg framåt för pollenprognoserna i Jämtland

Array

Det finns inga pollenprognoser i norra Sverige sedan årsskiftet. När den person som skött mätningarna i norra Sverige gick i pension vid årsskiftet fanns inte längre någon som ville finansiera. Idag meddelar Region Jämtland att de tillfälligt löser frågan för sitt län. I Västerbotten, Norrbotten och Västernorrlands län finns fortfarande inga pollenmätningar för året.

–Vi välkomnar region Jämtlands besked att de har hittat en tillfällig lösning för att i år mäta pollenhalterna i länet, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet. Det är ett besked som hjälper pollenallergiker i Jämtland att veta hur de ska medicinera och planera sin vardag. Men hur det blir i framtiden är fortfarande mycket ovisst.

Pollenmätningarna är viktiga för att personer med allergi ska kunna planera sin medicinering. Det gör att effekterna av allergin kan mildras och onödig frånvaro från jobb och skola kan undvikas. Mätningarna utgör också ett viktigt underlag för forskning om klimat och miljö. Men organisationen och finansieringen runt pollenmätningarna liknar ett slitet lapptäcke. Ingen samordnar driften av mätstationerna nationellt. Det behövs en långsiktig nationell lösning. Det har Astma- och Allergiförbundet drivit under många år. Alla aktörer säger att frågan är viktig men ingen vill ta ett helhetsansvar.

–Det är helt orimligt att en fråga som är så viktig för så många människor, bollas runt i byråkratin. Det som hänt i norr kan när som helst hända på andra ställen. I flera mätområden väntar nya pensionsavgångar i närtid. Detta är ett halvt steg framåt. Men nu måste regeringen kliva in och ge ansvaret för pollenmätningarna till en statlig huvudman som får uppdrag och finansiering att samordna driften av ett rikstäckande nationellt nätverk, säger Kristina Ljungros. 

Publicerad den: 26 mars 2021

Uppdaterad den: 15 mars 2023