Ett rökfritt Sverige – inte långt bort

Att förbättra hälsosituationen för människor med astma, kol, allergi och att minska risken för lungcancer är möjligt. Ibland kan en mindre lagändring göra stor skillnad. 

Den 1 juli fick Sverige en ny lag som innebär att man inte längre får röka på uteserveringar och i andra offentliga miljöer och bara en månad senare visar det sig att många människor tagit steget för att sluta röka. Ett stort steg för allas folkhälsa, både för de som röker och för deras omgivning.

Att sluta röka minskar risken att dö i förtid av hjärtinfarkt och andra hjärt-kärlsjukdomar och rökning är den enskilt största påverkbara orsaken till cancer. Varje år insjuknar över 6 000 personer i cancersjukdomar som är relaterade till rökning. Cirka 5 000 personer avlider i cancersjukdom vilket är fler dödsfall än trafikolyckor, narkotika och självmord orsakar tillsammans. Glädjande nog är det dock aldrig för sent att sluta röka då cancerrisken minskar allt eftersom tiden går efter rökstoppet.

Redan en månad efter rökstoppet infördes rapporterade apoteken en ökad försäljning av nikotinläkemedel och Folkhälsoguiden i Region Stockholm rapporterade att Sluta röka-linjen har tagit emot 100 fler samtal i juli jämfört med samma period i fjol. En liten lagändring som har stora effekter på människors hälsa.

Publicerad den: 27 september 2019

Uppdaterad den: 9 januari 2021