Extra utlysning av medel från Blomsterfonden

För att möjliggöra för era föreningar att starta aktiviteter igen under hösten 2021, och via er uppmärksamma att Astma- och Allergiförbundet fyller 65 år under 2021, kommer Blomsterfonden ha en extra utlysning av medel för detta ändamål.

Ramar och kriterier

  • Minsta sökbelopp är 1000 kr och max är 6500 kr.
  • Max en ansökan per förening.
  • Ska vara en aktivitet av en allergiförening, riktat till medlemmar eller andra externa samarbetspartners (alltså ej en aktivitet för enbart styrelsen eller en liten grupp medlemmar).
  • Aktiviteten ska innehålla ett tydligt inslag av att uppmärksamma förbundets arbete och att organisationen fyller 65 år i år. Går att kombinera med andra redan inplanerade aktiviteter.
  • Aktiviteten måste ske under 2021.
  • Fysisk eller digital aktivitet spelar ingen roll.

Formellt beslutar förbundsstyrelsen om utdelning av bidrag på sina ordinarie möten, men för att effektivisera handläggningen kommer förhandsbesked att kunna ges ganska snabbt efter inskickad ansökan.

Ansökan och redovisning

Ansökan görs via fondens ordinarie blankett. Ansökan ska särskilt märkas: ”Förbundets 65-årsfirande” (för snabbare behandling). Redovisning ska ske efteråt som vanligt vid Blomsterfondsärenden, via samma redovisningsblankett. Ansökan skickas till handläggare Niklas Olin på förbundskansliet, som också svarar på ev. frågor: Niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se, 070-020 94 97.

Publicerad den: 19 oktober 2021

Uppdaterad den: 19 oktober 2021