Färre astmatiker röstar i EU-valet

Personer med svår astma och allergi röstar i mindre utsträckning i Europaparlamentsvalet än personer med lätta eller inga besvär, visar en kartläggning från SCB.
– Det är svårt att se någon annan förklaring än underbehandlad pollenallergi, säger Astma- och Allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr.

Den 9 juni är det Europaparlamentsval i Sverige – mitt under den svåra björk- och gräspollensäsongen. Vid förra EU-valet låg valdeltagandet bland personer med svår astma på knappt 40 procent, jämfört med knappt 60 procent bland befolkningen som helhet. I de allmänna valen hösten innan fanns inga sådana skillnader, enligt kartläggningen.

Astma är ett vanligt symtom vid svår och underbehandlad pollenallergi.

Demokratiskt problem

– Att valdeltagandet bland personer med svåra besvär av astma var så lågt senast gör mig förstås bestört, men tyvärr inte förvånad. Det är svårt att se någon annan förklaring än svår och underbehandlad pollenallergi, säger Mikaela Odemyr.

Det är ett demokratiskt problem om personer med svår astma och allergi inte kan delta i allmänna val, menar hon. Dessutom har forskning visat att dåligt behandlad pollenallergi kostar det svenska samhället 14 miljarder per år. Och trots att det numera finns mycket effektiva vaccinationsbehandlingar för svår pollenallergi kommer det inte patienterna till del.

Fler måste få vaccinbehandling

– Alla röstberättigade har nu två och en halv vecka på sig att rösta. Även i år är det en besvärlig pollensäsong och för de som har stora besvär kommer det att bli tufft att både förtidsrösta och rösta på valdagen. Fler människor med svår pollenallergi måste få så kallad vaccinationsbehandling. Hur länge har Sverige råd att inte behandla de här patienterna

Så gjordes kartläggningen

Statistiska centralbyrån (SCB) har i kartlagt valdeltagandet i de allmänna valen 2018 och det svenska valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019. Rapporten innehåller analyser av valdeltagandet i Europaparlamentsvalet 2019 i olika grupper av den röstberättigade befolkningen. Dessutom ingår jämförelser av valdeltagandet med tidigare val och med riksdagsvalet 2018.

Källa: SCB, Deltagandet i Europaparlamentsvalet 2019

Publicerad den: 23 maj 2024

Uppdaterad den: 23 maj 2024