Fästingbett kan orsaka svår allergi- nu behövs mer forskning

Array

Varje år drabbas människor av köttallergi efter ett bett av en fästing. Sjukdomen som är vanligast bland medelålders personer, kan vara livshotande. Kunskapen om köttallergi är låg och mörkerkertalet är stort. Nu vill Köttallergiföreningen inom Astma- och Allergiförbundet inför sommaren upplysa om de risker som fästingbett för med sig. De flesta vet att fästingbett kan ge upphov till TBE eller borrelia, men få känner till att man även kan få köttallergi av ett bett.

– Samtliga av våra medlemmar upplever en bristande kunskap om köttallergi inom vården. För många har det tagit lång tid innan de har fått rätt diagnos och rätt hjälp. Fortfarande finns ingen behandling. Det behövs mer kliniknära forskning och ökad kunskap bland olika professioner inom hälso- och sjukvården, säger Malin Lundén Schmid, ordförande i köttallergiföreningen inom Astma- och Allergiförbundet.

Diagnosen finns inte på 1177 Vårdguiden

Köttallergi är än så länge en ovanlig allergi, men mörkertalet är stort eftersom många saknar kunskap och får vänta länge på sin diagnos. Diagnosen finns inte ens att hitta på 1177.se. Det bästa sättet att undvika att få allergin är att undvika att bli fästingbiten, något föreningen vill tipsa om nu under fästingsäsongen.

Allergin kan begränsa vardagen på många olika sätt, framför allt genom att man inte längre kan äta kött från ko, lamm, gris och andra däggdjur. Samtidigt är det framför allt personer i medelåldern som utvecklar allergi, enligt forskare. Men vilka faktorer som utlöser köttallergi är fortfarande en gåta.

En potentiellt livshotande sjukdom

Köttallergi är en allergi vi ännu inte vet så mycket om och den tros dessutom öka framöver. Forskare söker nu svar på gåtan om vilka som får köttallergi. Forskningen stöds av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond.

– Det behövs mycket mer forskning om denna allvarliga och potentiellt livshotande allergi, som är på uppgång i hela världen. En bidragande orsak är att fästingpopulationen har ökat och att fästingsäsongen blir längre till följd av ett varmare klimat. Det är också viktigt att se till så att sjukvården har kunskap om allergin, så att fler patienter kan identifieras, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Tillsammans med överläkare Maria Starkhammar på Södersjukhuset driver hon ett forskningsprojekt där cirka 200 personer med diagnosen ingår. Gemensamt är att de alla får allergiska reaktioner av kolhydraten alfa-gal, som framför allt finns i kött från däggdjur som nöt, gris, vilt och lamm.

– Men vilka faktorer som gör att enbart vissa personer utvecklar allergi, och oftast först i medelåldern, är fortfarande en gåta, säger Marianne Van Hage.

FAKTA OM KÖTTALLERGITypiska reaktioner

Exempel på typiska reaktioner är nässelutslag med klåda, lindriga eller kraftiga magbesvär, svullnad i ansiktet, andningssvårigheter eller plötsligt blodtrycksfall. Reaktionen kommer oftast flera timmar efter måltiden, och inte nödvändigtvis varje gång, vilket gör det svårt att själv koppla symtomen till köttintag. Nästan hälften av alla som har köttallergi får den allvarligaste reaktionen, allergichock (anafylaxi), som är ett livshotande tillstånd och kräver omedelbar akutvård.

Vad är köttallergi?

Köttallergi är en allergi mot kolhydraten galaktos-alfa-1,3-galaktos (förkortat alfa-gal) som finns i alla däggdjur utom människor och primater. Allergin uppstår genom att man blir biten av en fästing som genom bettet överför alfa-gal till blodet. En del personers immunförsvar uppfattar detta som något främmande för kroppen och sätter igång att producera allergiantikroppar, IgE, mot just alfa-gal. Varför detta sker hos vissa individer, men inte hos alla vet man ännu inte. Allergin fastställs genom blodprov.

– Det är nu viktigt att försöka hitta en markör som mer exakt kan förutsäga vilka som har störst risk för svårare reaktioner, säger Marianne van Hage, professor i klinisk immunologi vid Karolinska institutet och överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset.

Ingen vet hur många som lider av köttallergi i Sverige idag. Mörkertalet är stort och få inom vården känner till att det överhuvudtaget finns en sådan allergi.

Så här gör du om misstänker att du är allergisk mot kött/alfa-gal

Kontakta din vårdcentral, be dem att ta ett blodprov för att testa allergiantikroppar mot alfa-gal eller att remittera till en allergimottagning som kan göra en allergiutredning.

Kontakt:

Elin Sundin, pressekreterare Astma- och Allergiförbundet

Elin.sundin@astmaoallergiforbundet

Tel: 070-474 11 80

Malin Lundén Schmid, ordförande Köttallergiföreningen

alfa-gal@astmaoallergiforening.se

Tel: 070-305 05 23

Publicerad den: 3 juni 2021

Uppdaterad den: 23 maj 2023