Fler flickor än pojkar har okontrollerad astma

Okontrollerad astma är dubbelt så vanligt hos tonårsflickor med astma som hos jämnåriga pojkar – och pojkar får mer specialistvård för matallergi än flickor.

– Ungdomar med astma och allergier ska ha samma chans till en bra vård, oavsett kön, säger Mikaela Odemyr, ordförande för Astma- och Allergiförbundet.

I dag på Internationella kvinnodagen vill vi lyfta de skillnader vi ser i vården av flickor och pojkar med astma och allergi. Siffror från Luftvägsregistret visar att nästan dubbelt så stor andel flickor med astma 12–18 år har okontrollerad astma, jämfört med pojkar i samma ålder.

Dessutom visar en rapport från Socialstyrelsen att pojkar oftare än flickor får specialistvård för sin matallergi, oavsett var i landet de bor. Till exempel får pojkar i Stockholm under 18 år 25 procent mer specialistvård för matallergi än jämnåriga flickor. Motsvarande siffra för Västra Götaland är 35 procent och 30 procent i Skåne. Detta trots att matallergi generellt sett inte är vanligare bland pojkar än bland flickor i åldern 0–18 år.

Samma möjligheter

– Det här belyser något som det är väldigt viktigt att vi får mer kunskap om, så att vi får veta vilka orsaker som kan ligga bakom. För du som lever med astma, allergi eller eksem ska ha samma möjligheter till en bra vård – oavsett vilket kön du har, säger Mikaela Odemyr.

Jon Konradsen är barnallergolog och forskar om astma vid Karolinska institutet. Även i sin forskning ser han att flickor oftare rapporterar att de har mer okontrollerad astma än pojkar i samma ålder.

– Vi forskare behöver göra mer för att ta reda på varför det ser ut så här. Det är också viktigt att vårdpersonal är medveten om att de här skillnaderna finns, säger han.

Bättre stöd från vården

En viktig anledning till okontrollerad astma hos barn och unga generellt är att många inte vet exakt hur de ska ta sina mediciner, menar Jon Konradsen.

– Astma är en svår sjukdom på det sättet att du i perioder kan uppleva att du inte har några besvär alls, för att plötsligt hamna i en period då astman kraftigt försämras. Därför är det viktigt att ha en tydlig behandlingsplan som beskriver när och hur du skall ta dina mediciner. Jag tror att vården bättre måste lyckas förklara för barn och unga hur de ska göra för att följa sin behandling på bästa sätt.

Du ska inte begränsas av din astma

  • Luftvägsregistret är ett nationellt kvalitetsregister där patienter med bland annat astma registreras. I oktober 2023 hade 39 procent av alla flickor med astma mellan 12 och 18 år okontrollerad astma, jämfört med 22 procent av pojkarna i samma ålder.
  • Enligt Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer är målet med all astmabehandling att ha en astma under kontroll, oavsett ålder och kön. Med det menas att du ska kunna ha en normal vardag utan att begränsas av din astma. Det innebär bland annat att du enbart behöver använda akutbehandling i form av luftrörsvidgande medicin i undantagsfall, att du inte har symtom nattetid och att du har möjlighet att idrotta eller utföra annan fysisk aktivitet.

Publicerad den: 8 mars 2024

Uppdaterad den: 8 mars 2024