För mycket luftrörsvidgande ökar risken för förvärrad astma

En stor del av alla barn i Sverige med astma hämtar ut så mycket luftrörsvidgande astmamedicin att det kan betecknas som överanvändning – något som kan öka risken för att astman ska försämras. Det visar en ny svensk studie på 220 000 barn.

Luftrörsvidgande mediciner i form av så kallade beta-2-stimulerare har länge rekommenderats som behandling av barnastma av den globala organisationen för medicinska riktlinjer, GINA. Numera rekommenderas dock inte barn över 6 år att använda luftrörsvidgande som enda medicin, utan en kombination av både inflammationshämmande och luftrörsvidgande läkemedel.

En anledning är att studier på vuxna visat att överanvändning av luftrörsvidgande är kopplat till ökad risk för fler exacerbationer, det vill säga försämringsperioder i astman. Men det har varit oklart om dessa samband också gäller barn. Forskarna bakom den nya studien ville därför undersöka hur yngre barn påverkas av behandling med höga doser av luftrörsvidgande.

Överanvändning behöver uppmärksammas

Resultatet visar att många barn hämtar ut för höga doser av luftrörsvidgande. Men också att överanvändning av luftrörsvidgande bland barn kan kopplas till ökad risk för exacerbationer. Den kopplingen var starkare för barn utan andra atopiska sjukdomar.

Forskarna menar att vårdpersonal och patienter behöver vara uppmärksamma på överanvändning av luftrörsvidgande, eftersom det kan vara ett tecken på dålig astmakontroll och risk för allvarliga astmaattacker. Barn med astma behöver även behandla den underliggande inflammationen med inflammationsdämpande medicin.

”Ta även inflammationsdämpande”

– Budskapet är egentligen ganska enkelt. Varje gång man tar luftrörsvidgande astmamedicin ska man se till att även ta en inflammationsdämpande medicin, antingen som kombinationspreparat eller separat samtidigt eller samma dag, säger Erik Melén, professor vid Karolinska institutet och en av författarna till studien.

Studien, som är publicerad i den medicinska tidskriften Pediatric Allergy and Immunology, går att läsa här.

Publicerad den: 7 december 2022

Uppdaterad den: 9 december 2022