Förbättra luften vid våra skolor och förskolor

Idag är det internationella dagen för ren luft. Det är en bra dag att påminna om hur viktig luften är för våra barns lunghälsa. Ändå överskrider så många som 1 av 3 förskolor miljömålet för luftföroreningar i de få kommuner som gjort mätningar.

Alla – särskilt barn – borde ha rätt till ren luft. Men luften i Sverige är inte så bra som vi tror. Visste du till exempel att luftföroreningar dödar 7 600 personer i förtid varje år? Det är många jämfört med de 200 som årligen dör i trafiken.

Även låga halter påverkar barn

Barn är extra känsliga för luftföroreningar. Till exempel visar forskning att smutsig luft kan ge sänkt lungfunktion hos barn och öka risken för astma. Ny kunskap visar dessutom att även låga halter av luftföroreningar kan ge hälsorisker.

Små barn spenderar en stor del av tiden i förskolan. Samtidigt visar kartläggningar att bara 1 av 10 kommuner mäter luften vid förskolor. Av de kommuner som ändå gjort mätningar överskred 1 av 3 de miljömål som är uppsatta för luften vid förskolegårdar.

Fråga efter mätningar

Vi vill att kommunerna ska mäta luften på trafikutsatta förskole- och skolgårdar – och göra åtgärder där luftkvaliteten inte är tillräckligt bra.

Vet du om din kommun har gjort mätningar på förskole- och skolgårdar som ligger i trafikutsatta lägen? Fråga gärna ditt miljökontor om de har planer på det! Ju fler vi är som efterfrågar det, desto större är chansen till en bättre lunghälsa hos våra barn.

Publicerad den: 7 september 2023

Uppdaterad den: 7 september 2023