Förbättra skolans fysiska arbetsmiljö!

Astma bland skolbarn har ökat dramatiskt och förbundet fortsätter aktivt att driva frågan om förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö.

Astma bland skolbarn har ökat kraftigt och förbundet föreslår åtgärder kring en nationell strategi för god inomhusmiljö i skolor och förskolor.

En undersökning visar att astma bland barn har ökat från sex till nio procent mellan 2003 och 2011. Barn vistas en stor del av sin tid i förskolor och skolor där innemiljöproblem är omfattande och väldokumenterade. Förebyggande underhåll och renovering av skolor och förskolor är därför en viktig åtgärd men prioriteras inte av alla fastighetsägare och exempelvis kommuner.

För att undvika att barnen blir sjuka av lokalerna de vistas i dagligen föreslår förbundet en nationell strategi med åtgärdsförslag för god inomhusmiljö i skolor och förskolor på olika nivåer.

Förbundets förslag är att:
-Regeringen förlänger och förbättrar det statliga stöd för upprustning av skollokaler som upphörde 1 april 2018.
-Myndigheter – exempelvis Boverket i samverkan med Folkhälsomyndigheten – får i uppdrag att göra en ny nationell undersökning av inomhusmiljön i förskolor och skolor, som inkluderar kartläggning av byggnadsrelaterad ohälsa hos barn.
-Fastighetsägare, huvudmän och ansvariga kommunpolitiker tar ansvar för förebyggande underhåll, sanering och renovering av fuktskadade av skol- och förskolelokaler.

I anknytning till Internationella astmadagen 1 maj publicerades en debattartikel på Aftonbladet debatt. Läs den här.

Publicerad den: 2 maj 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021