– Förbundet behöver nya intäktskällor

Räddade pollenmätningar över hela landet, tusen deltagare på vår digitala konferens Allergilyftet och rekord i antal riksdagsmotioner om våra frågor. Det finns en hel del att glädjas åt när Astma- och Allergiförbundet summerar 2021. Men det finns också orosmoln. Minskade medlemsintäkter, och därmed statsbidrag, samt osäkerhet kring Postkodlotteriets kommande utdelningar påverkar förbundets ekonomi.

Under förra året minskade Astma- och Allergiförbundets medlemsantal med närmare tusen personer. Vi är inte ensamma, minskat antal medlemmar delar förbundet med många andra ideella organisationer. Icke desto mindre påverkar det förbundets ekonomi negativt.
– Det är den ekonomiska verklighet vi har att ta hänsyn till, säger förbundets ordförande Maritha Sedvallson. Det är beklagligt, men vi är beroende av ett antal inkomstkällor och när någon av dem minskar måste vi också anpassa verksamheten, tillägger hon.

Nödvändiga satsningar

Under dessa år har vi genomfört många av de stora kostsamma projekt som planerats och som varit nödvändiga för att hålla oss uppdaterade i den digitala utvecklingen och kunna erbjuda de tjänster som behövs. Det har tagits fram en ny grafisk profil och en helt ny webbplats med en ny föreningshemsida och särskilda möjligheter för föreningar att skapa egna webbar. Vi har också under denna tid sjösatt informationstjänsten Allergiakademin för att ytterligare sprida kunskap om flera typer av allergier. 
– Men gåvor och testamenten är ju dessvärre inget vi kan räkna med eller planera för, säger Maritha Sedvallson. Det är en bonus om de kommer men inget vi kan budgetera för. Därför har förbundet i år tvingats göra flera besparingar.

Bas för 2022

Utöver minskat bidrag till föreningarna och Unga Allergiker, har också kommunikationsbudgeten skurits ned betydligt, konsultkostnaderna har minskat och alla vakanser har inte ersatts. Förbundet fortsätter också med digitala möten för att minska kostnaderna för resor och hotell.
– Det här gör att vi trots allt har en acceptabel bas att stå på under 2022, även om det också påverkar hur mycket verksamhet vi och föreningarna kan bedriva, hur mycket personellt stöd kansliet kan ge föreningarna och hur mycket påverkansarbete och informationsaktiviteter vi kan genomföra, säger Maritha Sedvallson.

Långsiktig plan

Det pågår ett arbete inom kansliet för att försöka hitta nya lösningar för intäkter. Tillsammans med forskningsfonden investerar förbundet i ett arbete med insamling för att långsiktigt öka och säkra förbundets inkomster och dessutom sprida riskerna för en försvagad ekonomi på sikt.
Trots stora kostnader har styrelsen prioriterat att investera i en fysisk kongress i vår.
– Vi tycker att det känns viktigt och nödvändigt att vi nu får mötas, diskutera framtidsfrågor, dra upp riktlinjer, ta beslut och umgås på riktigt när pandemin klingar ut, säger Maritha Sedvallson. 

Publicerad den: 15 mars 2022

Uppdaterad den: 15 mars 2022