Vanliga frågor och svar

Jag hinner inte få klar ansökan i tid. Kan jag komplettera den senare?

Då beslutsprocessen redan är i gång har vi tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som har inkommit efter sista ansökningsdag.

Varför måste jag/vi redovisa hur jag/vi använt bidraget?

Astma- och Allergiförbundets styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens kapital och utdelning. För att säkerställa att utdelningen följer stadgarnas ändamålsparagraf behöver vi en redovisning.

Varför har jag blivit återbetalningsskyldig?

Bidraget lämnas för det ändamål samt det belopp som anges i ansökan/bidragsbeslutet. Outnyttjade medel eller medel som har använts för annat ändamål krävs därför tillbaka.