Föreningsmöte 26 augusti

Här presenterades förbundets halvtidsrapport med fakta kring det intressepolitiska arbetet. Dessutom fick deltagarna se resultatet av den medlemsenkät som gjordes inför årsdagen av den nya tobakslagen den 1 juli.

Den 26 augusti hade förbundet sitt tredje informationsmöte på distans för alla föreningar och aktiva medlemmar. Under mötet presenterade förbundsordförande Maritha Sedvallson förbundets arbete och prioriteringar sedan kongressen i maj 2019.

Obetalda medlemsavgifter

Deltagarna, den här gången 31 personer, fick också information om medlemmar som inte betalt sin medlemsavgift. Dessa medlemmar kommer strykas snart, men man kan beställa en lista till sin förening på vilka som är obetalda/strukna. Kontakta Elinor Gustavsson, medlems- och insamlingsansvarig på förbundskansliet. Hon nås via e-post medlemsregistret@astmaoallergiforbundet.se eller på telefon 08-506 28 205.

Medlemsenkät om den nya tobakslagen

Dessutom fick deltagarna se resultatet av den medlemsenkät som gjordes inför årsdagen av den nya tobakslagen den 1 juli, och som också använts som underlag för opinionsarbete och pressbearbetning.

Publicerad den: 10 september 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021