Forskare? Dags att söka Kerstin Hejdenbergs stipendium!

Array

Tack vare forskning vet vi idag en hel del om barn och allergisjukdomar, men det finns också mycket kvar att ta reda på. Varje år delar Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond ut Kerstin Hejdenbergs stipendium till doktorander som forskar om barnallergi – och det är nu hög tid att söka årets stipendium.

Idag lider runt tre miljoner människor i Sverige av astma och allergi, våra vanligaste kroniska sjukdomar. Ofta debuterar sjukdomen tidigt i livet. Därför är det särskilt viktigt att forska på barns situation.

Kerstin Hejdenbergs stipendium delas ut till doktorander inom just barnallergologisk forskning. Syftet är att lyfta fram unga forskare på området – och att uppmuntra till forskning om psykologiska och sociala dimensioner i den allergiska sjukdomen samt forskning som kan leda till förbättrad kommunikation mellan patienter och vårdpersonal.

Stipendiefonden inrättades år 2000, till minne av Kerstin Hejdenberg. Hon var under 1990-talet ordförande för Astma- och Allergiförbundet och även förbundets forskningsfond.

Ansökningsperioden för stipendiet pågår mellan den 1 och den 31 oktober. Här kan du som är forskare läsa mer om stipendierna och hur du ansöker.

En forskare som tidigare fått stipendium är Helena Thulin, som studerar eosinofil esofagit, eller allergisk matstrupe som det också kallas. Det är ett relativt okänt tillstånd som framför allt drabbar barn. Målet med hennes forskning är att undersöka om det går att hitta bättre metoder att ställa diagnos och följa om insatt behandling fungerar, eftersom det skulle kunna underlätta stort för barn med sjukdomen. Här hittar du en intervju med Helena Thulin.

Hur är det att ha ett barn med diagnosen allergisk matstrupe? Hur kan symtomen se ut och vilken hjälp skulle forskningen kunna ge? Det berättar fyraåriga Franka Kapells mamma Amanda Kapell i en artikel. Läs den här!

För mer information om stipendiet, kontakta:

Ulrika Lindblom, Fondsekreterare: 08-506 28 220

Publicerad den: 13 oktober 2020

Uppdaterad den: 9 juni 2022