Forskaren: Allergidiagnos kan minska antibiotikaresistensen

Idag börjar internationella antibiotikaveckan, som ska uppmärksamma oss på riskerna med antibiotikaresistens. Allergispecialisten Ágnes Csuth svarar på tre frågor om penicillinallergi.

Hur vanligt är det att vara allergisk mot penicillin?

– Mellan 7 och 10 procent av befolkningen har en misstänkt allergi mot penicillin, enligt internationella data. Men studier visar att bara 10 procent av dessa har en riktig allergi. Det innebär att 9 av 10 inte visat sig vara allergiska, efter att en ordentlig allergiutredning gjorts. Penicillinallergi är alltså väldigt överdiagnostiserat.

Vilka är symtomen?

– Vanligast är olika hudsymtom, som nässelutslag eller mässlingsliknande utslag. Det kan också handla om mer allvarliga symtom som andningssvårigheter och medvetandepåverkan, men det är väldigt ovanligt. Problemet är att många som någon gång fått en varning för misstänkt penicillinallergi haft just hudutslag eller andra milda symtom som lika gärna kan ha orsakats av något annat, till exempel själva infektionen de haft.

Varför är det viktigt att få en ordentlig allergidiagnos?

– Penicillin är ett slags antibiotika som är väldigt effektivt vid vissa infektioner. Det ger färre biverkningar än bredspektrumantibiotika, som läkaren skriver ut som alternativ till alla med misstänkt penicillinallergi. Bredspektrumantibiotika, å sin sida, ger ofta längre vårdtid, högre kostnader och bidrar dessutom till utvecklingen av antibiotikaresistens. Vi undersöker just nu hur misstänkt penicillinallergi kan utredas och diagnostiseras på ett bättre och enklare sätt, så att de som inte är allergiska ska kunna använda penicillin igen. På så vis hoppas vi även att antibiotikaresistensen ska minska.

Den här viktiga forskningen är möjlig tack vare gåvor från människor som du.

Forskningen kring bättre diagnostik för penicillinallergi, som Ágnes Csuth och hennes kollegor bedriver, finansieras bland annat av vår forskningsfond. När du ger en gåva till forskningen, bidrar du till livsviktig forskning för att bromsa allergiernas framfart samt till bättre behandlingar och botemedel.

Publicerad den: 18 november 2023

Uppdaterad den: 17 november 2023