Forskning visar att heltäckningsmattor kan leda till förvärrad astma

Användandet av textila golv kan kopplas till ökat risk för ohälsa i form av förvärrad astma, allergi och inflammatoriska processer i kroppen. Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv.

Användandet av textila golv kan kopplas till ökad risk för ohälsa i form av förvärrad astma, allergi och inflammatoriska processer i kroppen.

Forskning visar att det förekommer mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv vilket ger försämrad luftkvalitet och ökade besvär hos personer med astma och allergi.

– Astma- och Allergiförbundet håller fortsättningsvis fast vid rekommendationen att undvika textila golv i barns miljöer, på arbetsplatser och offentliga miljöer där tillgängligheten för alla behöver vara god, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Det är mer damm och allergener i mattor jämfört med släta golv

I en kunskapssammanställning från 2016, som ges ut från Astma- och Allergiförbundet, rekommenderar artikelförfattarna från norska arbetsmiljö- och folkhälsomyndigheten fortsatt försiktighet vid användning av heltäckande mattor på skolor, förskolor och kontor.

Textila golv kräver mer omfattande rengöring, något som i praktiken ofta försummas, och innebär därmed högre kostnader för den som köper städtjänster. Någon expertgranskad dokumentation för att textila golv är oproblematiska för innemiljön, har inte artikelförfattarna hittat.

Publicerad den: 27 september 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021