Forskning visar koppling mellan postcovid och astma– tusentals svenskar kan behöva vård

En ny studie som publicerats i Heliyon visar att andningsproblem i samband med långvariga covidsymptom i själva verket kan bero på odiagnostiserad och därmed obehandlad astma. Att luftvägsvirus kan ge andningsbesvär är känt sedan tidigare, men detta är första gången forskare kan visa en koppling mellan SARS-CoV-2 och astma.

– Om astma är en del av postdcovid i den utsträckning som den här studie visar, har världen och Sverige stora patientgrupper som behöver astmavård. Astma är en livslång sjukdom. Odiagnostiserad eller underbehandlad kan astma förvärras. Det är en sjukdom som kan ge svåra besvär som påverkar arbetsförmågan och kraftigt begränsar den drabbades liv, säger Karin Neuhaus, generalsekreterare på Astma- och Allergiförbundet.

I studien testades andningen på 30 deltagare med postcovid och andningsproblem under två veckor. Testerna visade att så många som 29 av 30 deltagare kunde diagnostiseras med astma.

– Det positiva är att astma i de allra flesta fall går att behandla så att patienten kan leva besvärsfritt långa perioder. Men det är alltså angeläget att vården identifierar och fångar upp dessa patienter, anser Karin Neuhaus.

Världshälsoorganisationen (WHO) har bedömt att en av 30 covid-19-infektioner leder till postcovid. Mot den bakgrunden uppskattas att cirka 2-5 procent av den svenska befolkningen har drabbats eller är drabbade av postcovid, vilket motsvarar 210 000 – 520 000 personer.

– Denna studie adderar ytterligare bevis för att luftvägsvirus kan kopplas till astma, säger Niklas Arnberg, professor vid Umeå universitet och generalsekreterare för Virus- och pandemifonden.

Andningsbesvär är dock bara ett av flera symptom som räknas till postcovid, till följd av covidinfektion.

– Detta understryker det akuta behovet av forskning om virusinfektioner så att sjukvården får kunskap och verktyg som hjälper alla som drabbas. Därför är det avgörande att det läggs mer resurser på forskning om virusinfektioner som kan undersöka hur virus drabbar oss, säger Niklas Arnberg.

Fakta: Heliyon, tillhör det vetenskapliga förlaget Cell Press.

Presskontakt
Sara Valtersson
+46 73 778 46 66
Virus- och pandemifonden

Liselott Florén
+46 73 619 42 38
Astma- och Allergiförbundet

Publicerad den: 24 maj 2024

Uppdaterad den: 24 juni 2024