Beviljat bidrag

2018 beviljades Astma- och Allergiföreningen SVALAN i Örnsköldsvik bidrag för föreläsningen ”Hur farlig är allergi egentligen – kan man dö?”

Läs mer här

Beviljade forskningsrelaterade bidrag genom åren

2017
 • Internationellt möte till minne av upptäckten av IgE molekylen för 50 år sedan ”IgE 50 -years – past, present and future”, arrangerat av Svenska Föreningen för Allergologer (SFFA) i samarbete med KI.
 • Förstudie kring allergivaccinering och hur själva processen kring detta kan optimeras som examensarbete Industridesign, Umeå Universitet.
 • Information och utbildning om idrott och astma, Östersunds sjukhus.
 • Forskningsseminarier kring köttallergi, Södersjukhuset, Stockholm
 • Utveckling av digital produkt för att underlätta vardagen för barn och ungdomar med astma, KTH, Stockholm.
 • Föreläsningar kring allergi och astma under familjehelg, Astma- och Allergiföreningen i Blekinge
2016
 • Forskningsföreläsningar om matallergi och allergi/astma hos ungdomar, Astma- och Allergiföreningen i Skellefteå
 • Förstudie om sambandet mellan astma och svårighetsgrad av allergisk reaktion efter intag av nötter, Ewa Ternesten Hasséus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Forskningsföreläsning om matallergi, Astma- och Allergiföreningen Svalan i Örnsköldsvik
 • Forskningsföreläsning om doftöverkänslighet, Astma- och Allergiföreningen i Umeå
 • Forskningsföreläsning om matallergi, Astma- och Allergiföreningen i Jönköping
 • Forskningsföreläsning om livskvalitet och allergi, Astma- och Allergiföreningen i Skåne län
 • Jubileumsseminarium om aktuell forskning gällande astma och allergi, Astma- och Allergiföreningen i Uppsala och Knivsta
 • Forskningsföreläsningar om doftöverkänslighet och matallergi, Astma- och Allergiföreningen i Stockholms län
2015
 • Identifieringen och omhändertagandet av personer med byggnadsrelaterad ohälsa, Professor Berndt Stenberg, Umeå Universitet
 • Pilotstudie för framställning av provokationsdrycker, Dietist Jenny van Odijk, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Populärvetenskapligt symposium ”Att leva med astma” den 5 maj 2015, Docent Ellen Tufvesson, Lunds Universitet
 • Proinflammatoriska mediatorer vid astma, Elise Jacobson, Lunds Universitet
 • Föreläsning om pollenallergi med livestreaming på webben, Niklas Olin, Astma- och Allergiföreningen i Stockholm
 • Vetenskapligt symposium ”Olin-studierna 30 år” den 4-5 september 2015, Professor Eva Rönmark, Norrbottens Läns Landsting
 • Detektionsmetod för antigener i jordnötter – fortsättningsbidrag, Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet
 • Vetenskapligt symposium ”Gunilla Hedlin symposium” den 13 november 2015, Professor Sven-Erik Dahlén, Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet
2014
 • Yrkes- och miljödermatologisk dag 31 oktober 2014 (vetenskapligt möte), Docent Marlene Isaksson, Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Skånes universitetssjukhus Malmö
 • Detektionsmetod för antigener i jordnötter, Forskarstudentgrupp LiU iGEM, Lindköpings universitet
 • Inflammationsgrad i astmatiska barns luftvägar efter adenoidektomi, Specialistläkare Anna Sjögren, Öron-näs- halskliniken, Centralsjukhuset i Karlstad
 • HOME (harmonizing outcome measures for eczema) möte 22-24 april 2015, Läkare Laura von Kobyletzki, Karlstads universitet
2013
 • Internetbaserad kognitiv beteendeterapi (IKBT) vid atopiskt eksem, Docent Maria Bradley, hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna
 • Bra mat för alla – En nationell sektorsövergripande innovationsstrategi för födoämnesallergi och annan överkänslighet för mat, Centrum för allergiforskning (CfA), Karolinska Institutet
 • Nationell databas för livsmedelsreaktioner, Professor Göran Petersson, Linnéuniversitetet