Forskning vi stödjer

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. Tack vare bidrag från allmänheten har fonden kunnat dela ut mer än 175 miljoner kronor till angelägen allergiforskning. För många forskare är vårt ekonomiska stöd avgörande.

Till toppen av sidan