Förslag om regionalisering till kongressen 2022

På kongressen i maj 2022 kommer förbundsstyrelsen att lägga fram förslag om det fortsatta regionaliseringsarbetet. För att ombuden ska kunna fatta välgrundade och förankrade beslut presenteras förslagen redan nu.

Under kongressperioden har förbundet haft en arbetsgrupp som arbetat med att stötta länsföreningar som vill bilda regionförening. Gruppen har bestått av David Lindvall, Bertil Orrby och Jan Olson från förbundsstyrelsen samt Niklas Olin från förbundskansliet.
Arbetsgruppen genomförde under hösten 2020 möten med styrelserepresentanter och anställda ombudsmän för att inventera utmaningar, möjligheter och stämma av läget i respektive region. Dessa avstämningar, interna diskussioner samt inhämtande av erfarenheter från andra medlemsförbund ligger till grund för ett antal förslag som gruppen tagit fram och som förbundsstyrelsen avser att lägga fram på kongressen 14–15 maj 2022.

Diskutera frågan

Förbundsstyrelsen vill redan nu lägga fram förslagen och höra vad föreningar och aktiva tycker om dem. Ju mer diskussion inför kongressen desto bättre beslut brukar det bli. Har ni frågor, åsikter eller synpunkter på förslagen eller regionaliseringsarbetet, ta kontakt med utvecklingsstrateg Niklas Olin på förbundskansliet: Niklas.olin@astmaoallergiforbundet.se, 070-020 9497.

Ta del av förslagen här.

Publicerad den: 23 september 2021

Uppdaterad den: 23 september 2021