Framgångsrikt arbete förebygger allergi på arbetsplatser

Den 1 januari i år började Arbetsmiljöverkets uppdaterade föreskrift om arbetsplatsens utformning att gälla. En nyhet i föreskriften är att allergi finns med bland de funktionsnedsättningar som arbetsplatser behöver tillgängliggöra för vid ny- eller ombyggnad av lokaler.

Detta är något som Astma- och Allergiförbundet har arbetat hårt och framgångsrikt för, bland annat i Arbetsmiljöverkets funktionshinderråd och i remissvar om föreskriften.

Några exempel på egenskaper som gör en arbetsplats tillgänglig ur allergisynpunkt är lättstädad inredning, lågemitterande material och kontinuerlig ventilation. Föreskriften omfattar den fysiska arbetsmiljön i lokaler, men inte rutiner och information om exempelvis parfymdofter och pälsdjur – då kan istället föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete användas.

Den nya föreskriften finns att läsa här

Publicerad den: 18 januari 2021

Uppdaterad den: 25 februari 2021