Frukost för allergiprogram

Idag intar Astma- och Allergiförbundet Riksdagen för att öka kunskaperna om allergier hos riksdags- och regionpolitiker.

Tillsammans med Socialdemokraterna och Kristdemokraterna arrangerar Astma- och Allergiförbundet idag ett frukostseminarium i riksdagen om vad ett nationellt allergiprogram kan innehålla.

– Vi vill att det sker en kraftsamling kring allergivården i Sverige. Det behövs ett allergilyft där politiker på både nationell nivå och regional nivå engagerar sig och förstår hur ett nationellt allergiprogram både kan förebygga allergier och samtidigt leda till ett minskat behov av akutvård, lägre sjukfrånvaro och ett minskat behov av specialkost, säger Kristina Ljungros generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Dags för nationellt allergiprogram

Det är det inte bara Astma- och Allergiförbundet som tycker. I år nämner fjorton riksdagsmotioner allergi. Det kan jämföras med sex motioner som nämnde allergi förra året.

Allt fler i Sverige drabbas av astma och allergi. Särskilt mycket ökar matallergi hos barn. Mer än var tredje svensk är drabbad av allergier. Det gör astma och allergi till vår tids största folksjukdomar. Men nu är det dags att vända trenden.

Astma- och Allergiförbundet vill att:

  • Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att sprida kunskap till vård, skola och allmänhet om hur man kan minska risken för allergier. Samtidigt måste arbetet fortsätta med att skapa allergisäkra miljöer i exempelvis förskola och skola, minska utsläpp av luftföroreningar och skapa fler rökfria miljöer.
  • Socialstyrelsen tar fram nationella riktlinjer och ett kvalitetsregister för allergisjukdomar.
  • Socialstyrelsen och Livsmedelsverket tar ett gemensamt ansvar för en informationssatsning om vikten av tidig introduktion till mat gentemot MVC, BVC, primärvården och förskolan/skolan.
  • Socialstyrelsen få ett uppdrag att säkerställa att alla patienter får en relevant patientutbildning som ökar möjligheten till egenbehandling.
  • Regeringen initierar en satsning på ett nationellt forskningsprogram i Vetenskapsrådets regi, för att både förebygga allergier och förbättra vården.
  • Regeringen tar initiativ till en lagstiftning där regionernas ansvar för att utbilda tydliggörs, och att kompetensförsörjningsrådet får ett tydligare mandat att agera. Parallellt har alla regioner ett ansvar att säkerställa att det finns yrkesverksamma allergologer inom deras område.

Publicerad den: 25 november 2021

Uppdaterad den: 29 november 2021