”Ge fler skolbarn chansen att må bra”

Bra miljö i skolan gör barnen piggare och friskare och förbättrar dessutom deras skolresultat. Nu behöver det statliga stödet för upprustning av skollokaler förlängas, så att fler barn kan må bra i vardagen.

Bra miljö i skolan gör barnen piggare och friskare och förbättrar dessutom deras skolresultat. Nu behöver det statliga stödet för upprustning av skollokaler förlängas, så att fler barn kan må bra i vardagen.

I dagarna börjar skolan för tiotusentals barn och unga i Sverige. Många är förväntansfulla och glada inför höstens arbete, andra vet att de snart kommer att dras med kliande ögon, luftvägsproblem och huvudvärk på grund av skolans inomhusmiljö.

Att dålig inomhusmiljö kan orsaka hälsoproblem har visats i många studier. Fukt- och mögel i byggnader ökar risken för luftvägsproblem och astma med 30-50 procent. Cirka nio procent av alla svenska barn i 12-årsåldern rapporteras ha läkardiagnostiserad astma.

Tyvärr är många skolor långt ifrån att uppfylla de krav som ställs vid nybyggnation. Lokalerna kan vara gamla och illa underhållna, vilket framkommer i Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport från 2017. Den visar att det fortfarande finns stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bland annat när det gäller luftkvalitet och ventilation.

För att förbättra situationen införde regeringen den så kallade skolmiljarden, som inneburit att kommunerna har kunnat söka pengar hos Boverket för upprustning av skollokaler. Stödet fanns 2016-2018, men upphörde den 1 april i år. Många kommuner hann aldrig söka några medel och visste inte ens om att stödet fanns, visar en undersökning som Astma- och Allergiförbundet lät göra 2017. Här kan du läsa sammanställningen av undersökningen.

Inför valet har förbundet frågat riksdagspartierna hur de ställer sig till en förlängning av stödet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är för en förlängning. Miljöpartiet har ännu inte tagit ställning. Samtliga allianspartier säger nej, trots att en majoritet av allianspartierna på kommunal nivå är positivt inställda till fortsatt stöd enligt undersökningen från 2017. Diskrepansen är värd att beakta eftersom det ju är kommunerna som handskas med skolfrågorna i vardagen och vet vilka behov som finns.

Vi, Astma- och Allergiförbundet, har tillsammans med Unga Allergiker, Sveriges elevråd och Sveriges elevkårer skrivit en debattartikel för att uppmärksamma skolmiljön. Vi som företräder elever och familjer som har barn med allergi är bekymrade över att stödet har upphört. Vi anser att riksdagspartierna borde lyssna mer på de kommunpolitiker som känner till villkoren i kommunens skolor och dagligdags möter väljare med erfarenhet från skolans värld. Läs hela debattartikeln här.

Publicerad den: 28 augusti 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021