Generalsekreterarskifte på Astma- och Allergiförbundet

Kristina Ljungros, generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet, lämnar sitt uppdrag i januari 2022 då hon blir ny generalsekreterare för Friluftsfrämjandet. Helena Färnsten, idag kommunikations- och marknadschef, tar över som tillförordnad generalsekreterare för Astma- och Allergiförbundet.

– Jag är mycket tacksam över att ha fått leda Astma- och Allergiförbundet under en tid då vi har flyttat fram våra positioner avsevärt, säger Kristina Ljungros, avgående generalsekreterare.

– Jag tänker bland annat på regeringens löfte om säkrade pollenmätningar över hela landet, att flera riksdagspartier nu pekar på behovet av ett svenskt allergiprogram och vår förhoppning om att Socialstyrelsen ska anta nationella riktlinjer för allergisjukdomar, Sveriges vanligaste kroniska sjukdom. Äntligen finns frågor om astma och allergi på den politiska dagordningen.

– Jag vill tacka alla medlemmar, våra förtroendevalda, förbundets medarbetare och vårdprofessionen för ett mycket gott samarbete, det är tillsammans som vi har gjort det här möjligt. 

Kristina Ljungros lämnar Astma- och Allergiförbundet i januari.

– Astma- och Allergiförbundet är i en gynnsam utvecklingsfas, våra frågor är viktiga för så många. Jag har gott hopp om att vi närmar oss gehör för ett svenskt allergiprogram. Jag vill tacka Kristina Ljungros för ett framgångsrikt arbete vilket bland annat ses genom toppnoteringar i Kantar Sifos anseendemätning, via Allergilyftet, Sveriges största allergikonferens samt i politiska genomslag, säger Maritha Sedvallson, förbundsordförande Astma- och Allergiförbundet.

Förbundets styrelse har utsett nuvarande kommunikations- och marknadschef Helena Färnsten till tillförordnad generalsekreterare när Kristina Ljungros slutar.

– Jag är mycket glad över att Helena Färnsten, som varit en viktig del av de senaste årens positionsförflyttning och framgångar, tillsammans med våra föreningar och ett mycket professionellt kansli nu fortsätter den utstakade vägen framåt, avslutar Maritha Sedvallson.

Publicerad den: 26 oktober 2021

Uppdaterad den: 26 oktober 2021