Guldsvala till Maritha Sedvallson

Tre guldsvalor och fem silversvalor delades ut på Astma- och Allergiförbundets kongress. Förutom namnkunnige forskaren och professorn Sven-Erik Dahlén, förärades bland annat avgående ordförande Maritha Sedvallson med en guldsvala under kongressens andra dag.

Guldsvalan är den finaste utmärkelsen som Astma- och Allergiförbundet delar ut. Sven-Erik Dahlén fick den för att han ”har betytt mycket för svensk och internationell astmaforskning under flera decennier, och är en varm vän till förbundet”.

Den guldsvalan delades ut av avgående ordförande Maritha Sedvallson, som dock inte fick hålla i utdelningen av sin egen guldsvala. Den höll i stället andre vice ordförande Mikaela Odemyr i och motiverade utmärkelsen med att Maritha under sina många år som ordförande i förbundet ”fört fram förbundets uppfattningar och ställningstaganden i många sammanhang såväl inom funktionshindersrörelsen som i samhället i stort.”

Även vice ordförande Solveig Enberg förärades en guldsvala för sitt långa arbete i både styrelsen och förbundet, samt sitt arbete med rekommenderade produkter och för att stärka de doftöverkänsligas situation. Fem silversvalor delades också ut på kongressen: Rolf Lindberg, Siv Pettersson, Ewa Rüden, Gunnar Hellberg och Ann-Christin Östling fick alla varsin svala i silver.

Publicerad den: 15 maj 2022

Uppdaterad den: 17 maj 2022