Hälsans konsumentinformation söker deltagare till workshop

Har du barn i åldern 3–8 år med astma eller allergi och vill hjälpa till att underlätta livet för andra småbarnsföräldrar i samma situation? Nu har du chansen att vara med i en workshop som arrangeras av Astma- och Allergiförbundet!

Har du barn i åldern 3–8 år med astma eller allergi och vill hjälpa till att underlätta livet för andra småbarnsföräldrar i samma situation? Nu har du chansen att vara med i en workshop som arrangeras av Astma- och Allergiförbundet!

Under workshopen, som genomförs digitalt, vill vi höra om dina erfarenheter och vilka problem du som förälder till ett barn med astma eller allergi stöter på i vardagen. I förlängningen hoppas vi kunna bidra till att förbättra livet för föräldrar och barn med allergisjukdom – och dina erfarenheter är viktiga för att vi ska lyckas!

Hälsans konsumentinformation är ett projekt som drivs inom förbundet, som handlar om att hjälpa konsumenter med information för att de ska kunna göra val i vardagen som är bra för hälsan.

Jag vill delta! Hur gör jag?

Anmäl ditt intresse till Marie Eriksson, marie.eriksson@astmaoallergiforbundet.se
Ange bostadsort, yrke och beskriv kort ditt barns ålder och allergi

Praktisk information:

Workshopen genomförs den 15 juni kl 18–20
Anmäl dig senast den 7 juni
Du deltar enkelt genom att ansluta från en dator med tillgång till internet
Workshopen modereras av en workshopledare, inga förberedelser krävs
Vi eftersträvar bred representation gällande kön, yrke, bostadsort och etnicitet och gör urval utifrån dessa parametrar
Ersättning utgår för deltagande

Hoppas att du vill vara med!

Publicerad den: 1 juni 2020

Uppdaterad den: 15 januari 2021