Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västra Götaland

95 procent av invånarna i Västsverige säger ja till att anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ändå utnyttjas inte den stora potentialen med insamlade data skriver vi i en debatt med Forska!Sverige idag.

I en ny Sifo-undersökning, beställd av stiftelsen Forska!Sverige, säger 95 procent av invånarna i Västsverige ja till att anonymt dela med sig av sin hälsodata. Ökade möjligheter att samla in, använda och dela hälsodata skulle minska antalet vårdskador i Västra Götaland, samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka och vården bli mer jämlik. 114 vårdtillfällen med undvikbara vårdskador rapporterades i Västra Götaland under år 2017, enligt en rapport från Sveriges kommuner och landsting, som granskat vårdskador på sjukhus. Det motsvarar drygt 9 procent av de granskade vårdtillfällena. Vårdtiden för de patienter som får en vårdskada är nästan dubbelt så lång som för övriga patienter. Det innebär ett onödigt lidande till höga kostnader.

I hela Sverige drabbas 110 000 personer varje år och den extra vårdtiden kostar nästan nio miljarder kronor årligen. Genom att samla in, använda och dela hälsodata – exempelvis analysresultat från blodprover och EKG – så att resultat av behandlingar kan jämföras går det att öka kvaliteten och minska antalet vårdskador väsentligt. Man kan dessutom uppnå en mer jämlik vård samt öka patienternas integritet och delaktighet.

Men ändå utnyttjas inte den stora potentialen med insamlade data. Det beror bland annat på:

  • Otillräckliga resurser för forskning och utveckling. Ska vi uppnå synkroniserade hälsodata i hela landet krävs ett ökat utvecklingsarbete inom vården.
  • Ingen sammanhållen strategi för hälsodata. Vi har ett antal system för vårdinformation som inte kan kommunicera med varandra, vilket är ett stort hinder.
  • Osäkerhet kring juridik och policy. Juridiken kring hälsodata är komplex. Det kan leda till att personalen inte vågar samla in uppgifter, vilket drabbar patienterna.

Läs debattartikeln som vi skrivit med bland annat Forska!Sverige här.

Publicerad den: 15 juli 2019

Uppdaterad den: 22 november 2022