Halv vinst för pollenallergiker i Västerbotten

Array

Idag har Region Västerbotten meddelat att de tillfälligt återupptar pollenmätningarna i regionen under 2021. Detta tack vare ett nytt avtal med Göteborgs Universitet som ska analysera pollenhalterna.

–Vi välkomnar region Västerbottens tillfälliga lösning för att mäta pollenhalterna i år. Det är en stor seger för personer med pollenallergi i Västerbotten. Samtidigt beklagar vi att tusentals pollenallergiker i Norrbotten och Västernorrland fortfarande måste klara sig utan pollenprognoser, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare i Astma- och Allergiförbundet.

Pollenmätningar är viktiga för att personer med allergi ska kunna planera sin medicinering då effekterna av allergin kan mildras och onödig frånvaro från jobb och skola kan undvikas. Mätningarna utgör också ett viktigt underlag för forskning om klimat och miljö. Men organisationen och finansieringen runt pollenmätningarna liknar ett slitet lapptäcke. Ingen samordnar driften av mätstationerna nationellt och det saknas också tillräckligt med finansiering. Det behövs därför en långsiktig nationell lösning. Något Astma- och Allergiförbundet har drivit under många år.

–Det är helt orimligt att en fråga som berör en tredjedel av befolkningen bollas runt i byråkratin på detta sätt. Det som hänt i norr kan när som helst hända på andra ställen. I flera mätområden, till exempel Västra Götaland, Skåne och Blekinge, väntar nya pensionsavgångar i närtid. Dagens besked är ett halvt steg framåt. Men nu måste regeringen kliva in och ge ansvaret för pollenmätningarna till en statlig huvudman som får uppdrag och finansiering att samordna driften nationellt. Att få förutsättning att medicinera rätt ska inte bero på var i landet du bor, säger Kristina Ljungros. 

Publicerad den: 27 april 2021

Uppdaterad den: 13 april 2023