Helena Färnsten blir tillförordnad generalsekreterare

Kommunikations- och marknadschef Helena Färnsten går in som tf generalsekreterare.

Vad lockar med jobbet som tf generalsekreterare?
– Jag har haft förmånen att jobba på förbundet under två år, som kommunikationschef, och har nog nästan aldrig trivts så bra på någon arbetsplats. Otroligt viktiga frågor, ett enormt engagemang och stor kunskap i hela förbundet, i föreningarna, i styrelsen, på Unga Allergiker och forskningsfonden. Och superhärliga och enormt proffsiga kollegor på förbundskansliet. Så när jag fick den mycket hedrande frågan om att gå in som tillförordnad generalsekreterare, så behövde jag inte lång betänketid. Kristina Ljungros har gjort ett otroligt bra jobb som generalsekreterare och jag är glad och tacksam och väldigt ödmjuk över det stora förtroendet från styrelsen att ta vid när hon slutar.

Vad är det viktigaste som kommer att hända under 2022?
– Under våren är det såklart kongressen. Tänk att jag ska få vara med och planera och genomföra en kongress – det viktigaste beslutsforumet och mötesplatsen i en organisation. Det ska bli så roligt att träffa alla engagerade föreningsaktiva och prata viktiga framtidsfrågor. Engagemanget syns tydligt i de välformulerade motioner som kommit in. Vi ska skapa århundradets mest inspirerande kongress tillsammans.
– Och sedan ska vi också lägga in ytterligare en växel i påverkansarbetet under valrörelsen och bygga vidare på de senaste årens framgångar i våra frågor. Och jag tror verkligen att vi har stora möjligheter att nå långt. Det har gjorts så stora framsteg de senaste åren tack vare ett intensivt och proffsigt opinionsarbete på både riks-, regional- och lokal nivå. Vi har verkligen flyttat fram positionerna. Astma- och allergifrågorna är på den politiska agendan. Där ska de stanna! Nu ska vi få till ett svenskt allergiprogram.

Vilka är framgångsfaktorerna?
– Vi använder samma budskap oavsett om vi pratar med lokal- och riksdagspolitiker eller sprider våra budskap i lokal press eller nationell teve. Och vi måste hänga i och hålla ut. Förändring tar tid. En annan framgångsfaktor är samarbete, att vi jobbar tillsammans på alla nivåer i vår organisation. Vi måste också ha respekt och förståelse inom organisationen för att vi har olika roller, förutsättningar och uppdrag men att vi jobbar mot samma mål. Vi har inte obegränsat med resurser i organisationen, vi måste ibland göra tuffa prioriteringar. Men vi är många och tillsammans blir vi starka.

Publicerad den: 18 januari 2022

Uppdaterad den: 18 januari 2022