Hopp för barn med svår astma

Det är viktigt att ha en bra lungfunktion som barn, eftersom det minskar risken för lungsjukdomar senare i livet. Men det går att komma upp i en normal funktion även om man som barn haft en sänkt nivå. Det visar en ny studie från det stora Bamse-projektet.

Forskning har visat att om vår lungfunktion av någon anledning inte utvecklas normalt när vi är barn till följd av till exempel infektioner, luftföroreningar, allergi eller svår astma, kan det bli svårt att ta igen det och få en normal lungfunktion som vuxen. Detta ökar i sin tur risken för att drabbas av lungsjukdom senare i livet.

Forskarna bakom den nya studien ville undersöka vilka möjligheter det ändå finns att påverka den här utvecklingen. Mätningar av lungfunktionen gjordes på drygt 3 000 deltagare från den stora befolkningsstudien Bamse*.

Möjligt komma ifatt senare

Resultatet visar att även om lungfunktionen vanligtvis följer sin tillväxtkurva, kan barn med sänkt lungfunktion ändå komma upp i en normal lungfunktion på sikt.

Knappt 14 procent av deltagarna gjorde en sådan ”catch-up”.

– Våra resultat inger hopp för alla barn som haft en tuff start i livet, kanske på grund av prematur födsel, svåra luftvägsinfektioner eller astma. Även om lungfunktionen tidigt är påverkad kan man alltså komma upp i normal lungfunktion i tonåren eller som ung vuxen, säger Erik Melén, professor vid Karolinska institutet, som har lett studien.

Skapa bra förutsättningar

Budskapet är också viktigt till vårdpersonal som träffar barn med astma och lungproblem, menar han.

– Vi ska inte nöja oss med att lungfunktionen kan vara låg år efter år, utan skapa så bra förutsättningar som möjligt för ”catch-up”.

Samtidigt finns det också en risk att barn i stället avviker från den väntade tillväxten och får en sämre lungfunktion, till följd av till exempel astma. I studien drabbades 3 procent av ett sådant ”tapp” i lungfunktionen.

Viktigt mäta lungfunktionen

– Det visar att vi även behöver vara uppmärksamma på om vissa patienter tappar i lungfunktion så att de inte når vuxen ålder med en permanent sänkt nivå, eftersom vi vet att det i vuxen ålder ökar risken för till exempel lungsjukdomen kol.

För den enskilda patienten är det viktigt att eftersträva så bra astmakontroll som möjligt samt att behandla och förebygga eventuella infektioner. Men Erik Melén betonar även hur viktigt det är att mäta lungfunktionen regelbundet med framför allt spirometri, så att avvikelser och försämring kan upptäckas.

Studien är publicerad i den medicinska tidskriften American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Bamse-projektet

har följt drygt 4 000 barn från födseln upp till 24 års ålder. Tack vare studien, som bland annat finansieras av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, har forskare fått värdefull kunskap om hur livsstil, miljö och arv påverkar barns astma, allergi och lungutveckling. Bokstäverna i Bamse står för barn, allergi, miljö, Stockholm och epidemiologi.

Publicerad den: 9 december 2022

Uppdaterad den: 9 december 2022