Hur kan vården ta bättre hand om unga med astma?

Det är viktigt för barns och ungas framtida lungfunktion att ha en välbehandlad astma. Ändå visar forskning att unga med astma riskerar att tappas bort i vården när de fyller 18. Varför är det så? Det är något som forskaren Ingen Kull undersöker.

Vad mer exakt är det du och dina kollegor forskar om?

– Vi har i tidigare forskning sett att det finns brister i vården av unga med astma. Många upplever att allt fungerat bra när de var små, men att de ”tappas bort” av vården efter att ha fyllt 18. Det kan både påverka deras livskvalitet och deras lungfunktion som vuxna. Men vi vet inte varför det är så här. Nu vänder vi oss till professionen, alltså de som jobbar som läkare och sjuksköterskor, och frågar dem. Vad finns det för hinder för att det ska bli en bra överföring från barn- till vuxenvård? Och vilka möjligheter finns för att överföringen ska kunna göras bättre? Vi gör både en enkätstudie och intervjuer med läkare och sjuksköterskor.

Varför riskerar unga med astma att tappas bort i vården, tror du?

– Jag tror att det finns flera olika skäl. Som ung vuxen vill man kanske inte se sig själv som sjuk, utan tänker att ”det är som det är”. Jag tror också att unga måste involveras i sin vård tidigare. Kanske är det så att vi i barnsjukvården inte vänt oss tillräckligt mycket till de unga själva när de kommer på vårdbesök med sina föräldrar? Dessutom finns det ingen plan för vart unga med astma ska ta vägen när de fyller 18 år, så som det gör med en del andra kroniska sjukdomar.

Vad är din förhoppning med studien?

– Först och främst hoppas jag kunna bidra med ny kunskap om hur vården kan förbättras för unga människor med astma. Det är ett område som det finns väldigt lite forskning om. Men jag hoppas också att kunskapen ska kunna utgöra underlag till Socialstyrelsens riktlinjer för astmavården, eftersom det idag nästan inte står någonting alls om överföringen från barn- till vuxenvård och hur den ska gå till.

Inger Kull

är specialistsjuksköterska och professor i vårdvetenskap vid Karolinska institutet, Södersjukhuset. Hon har fått forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond för projektet ”Ungdomar och unga vuxna med astma – hinder och möjligheter för en optimal transition”.

Nytt överföringsprogram ska hjälpa unga med astma

Många unga med svår astma tappar kontakten med vården när de fyller 18 och inte längre hör till barnsjukvården. Forskaren Ewa-Lena Bratt testar ett nytt digitalt program som ska förbättra övergången till vuxenvården.

Till toppen av sidan