Hurra, pollenprognoserna är räddade!

Idag meddelade regeringen att budgetpropositionen kommer att innehålla en satsning på 15 miljoner kronor årligen som ska säkra pollenmätningar i hela landet. Att staten ska ta ett nationellt ansvar för pollenmätningarna är en fråga som Astma- och Allergiförbundet har drivit under lång tid. Särskilt intensivt har förbundet opinionsbildat det senaste året, sedan det stod klart att mätningarna skulle läggas ner i hela norra Sverige, och att pollenallergiker från Gävle och norrut skulle få klara sig utan prognoser.

– Det här är en stor seger och en stor lättnad för alla landets pollenallergiker. Jag vill rikta ett stort tack till Astma- och Allergiförbundets föreningsaktiva och medlemmar och andra engagerade som bidragit med tid och engagemang för att påverka beslutsfattare och politiker. Det här visar verkligen att det går att göra skillnad när man agerar och tar initiativ tillsammans, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.

Pollenallergi är en folksjukdom. Var tredje svensk är drabbad. Många har stora svårigheter i vardagen under pollensäsongen. Influensaliknande symtom, trötthet, försämrad sömn och koncentrationssvårigheter är de vanligaste besvären. Sjukskrivning eller problem att klara skolan är inte ovanligt. I en SIFO-undersökning som Astma- och Allergiförbundet har genomfört svarar 8 av 10 med pollenallergi att de har nytta av pollenprognoserna för att bland annat planera sin medicinering. Mätningarna behövs också för forskning om klimat och miljö. 

– Det är ett mycket välkommet besked. Att regeringen äntligen tar ett nationellt ansvar för att alla oavsett bostadsort ska få tillgång till pollenprognoser är mycket efterlängtat. Att mätningarna säkerställs på längre sikt kan även spara samhällskostnader och leda till minskade sjukskrivningar, säger Kristina Ljungros, generalsekreterare Astma- och Allergiförbundet.

Trots att pollenmätningarna är så viktiga för så många har det inte funnits någon nationell samordning eller finansiering av mätningarna. Systemet har liknat ett slitet lapptäcke, både vad gäller finansiering och organisation. Det har inte funnits pengar för att skola in ersättare när personer/personal vid mätstationerna går i pension eller för att förbättra situationen för dem med sjukdomssymtom, trots att pollenallergierna kostar samhället över 13 miljarder varje år.

Systemet har utretts flera gånger, utan att det lett till några resultat. Sedan det stod klart för ett år sedan att pollenmätningarna i hela norra Sverige skulle läggas ner vid årsskiftet har Astma- och Allergiförbundet drivit intensiv debatt för att rädda mätningarna tillsammans med lokala föreningar, engagerade medlemmar, forskare och regionpolitiker. Förbundet har i flera skrivelser, en tillsammans med de fyra nordligaste regionerna uppmanat regeringen att agera. I maj överlämnade förbundet ett upprop till regeringen, med 7000 namnunderskrifter som krävde besked om säkrade pollenprognoser.

Publicerad den: 14 september 2021

Uppdaterad den: 14 september 2021