Idag presenteras den nya Astma- och allergirapporten

Astma- och Allergiförbundet släpper idag en ny kunskapsöversikt om astma och allergier. Den ska sprida ljus över vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar.

Astma- och Allergiförbundet släpper idag en ny kunskapsöversikt om astma och allergier. Den ska sprida ljus över vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar.

I Astma- och allergirapporten har vi samlat grundläggande kunskap om sjukdomarna och hur de diagnostiseras och behandlas. Här finns statistiken och bakgrundsinformationen, forskningen och de hälsoekonomiska perspektiven.

– Med Astma- och allergirapporten vill vi överbrygga en del av den stora okunskap som finns i samhället om de här sjukdomarna. För trots att det rör sig om Sveriges största kroniska sjukdomar är kunskapen förvånansvärt låg, till och med i vården, säger Anna-Karin Klomp, intressepolitisk handläggare för vårdfrågor på Astma- och Allergiförbundet.

Läs också de personliga berättelserna. Om Sofia, vars odiagnostiserade astma nästan kostade henne livet. Eller om Helena, som levde i en dimma av antihistaminer och astmaanfall innan hon till slut fick vaccination mot sin pollenallergi.

I rapporten redogör vi för läget inom svensk astma- och allergivård – och medlemmarnas syn på den vård de får. Till sist presenterar vi ett antal områden där vi anser att vården bör höja målsättningen inom diagnostik, behandling och uppföljning.

– Det är områden som går att förändra! Och några av de åtgärder vi föreslår kräver inte ens särskilt stora resurser, säger Anna-Karin Klomp.

Ladda ner hela rapporten som pdf här.

Publicerad den: 18 november 2020

Uppdaterad den: 15 mars 2021