Inför rökfria uteserveringar

Att utsättas för passiv rökning utomhus innebär omfattande hälsorisker och förbundet fortsätter därför driva frågan kring rökfria uteserveringar.

Det är idag väl erkänt att tobaksrökning ökar risken för bland annat sjukdomar och infektioner i andningsorganen som astma och KOL. Att utsättas för passiv rökning utomhus innebär samma typ av hälsorisker, fast på lägre nivå.

Astma- och Allergiförbundet har under flera år arbetat för att tobakslagen även ska omfatta vissa allmänna platser utomhus, inte minst uteserveringar.

Under åren 2012-14 drev Astma- och Allergiförbundet projektet ”Vi gillar rökfritt” som finansierades via Statens Folkhälsoinstitut. Målet var att skapa fler rökfria uteserveringar på frivillig väg och på sikt även utöka Tobakslagen.

Arbetet har fortsatt även efter att projektet tagit slut i väntan på en skärpt tobakslag.
Förbundet är mycket positiva till att regeringen nu har presenterat en proposition med flera tobaksförebyggande förslag, bland annat om rökfritt på uteserveringar. Förbundet ser fram emot att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag.

Den 18 mars publicerades en debattartikel i Dagens Samhälle om rökfria uteserveringar.
Läs debattartikeln här.

Publicerad den: 19 mars 2018

Uppdaterad den: 9 januari 2021