Pollenallergi

I Sverige har cirka 30 procent av befolkningen pollenallergi. Vid pollenallergi är det immunsystemet som överreagerar när du utsätts för proteiner som finns i pollen och sporer. Kroppen bildar då allergiantikroppar och du utvecklar en känslighet.

Vad är pollenallergi

Sjukdomen ger allergiska besvär som nästäppa, rinnsnuva och kliande och rinnande ögon samt trötthet. Många med allergisk astma blir sämre under pollensäsongen.

Hur påverkad man blir av pollenallergi varierar. Många märker av symtomen under en kortare tid (kanske en månad) medan de som är kraftigt pollenallergiska får svårt att klara av jobb och skola under flera månader. Barn med svår pollenallergi kan till exempel ha svårt att vara ute och leka under vår och sommar.

Pollenallergi kan diagnostiseras genom så kallade pricktester eller genom att mäta IgE-antikroppar i blodet.

Vilka pollen ger mest allergi?

De vanligaste pollensorterna som ger allergi i Sverige kommer från lövträd, främst från björk, al och hassel, men även från gräs och gråbo. Att många personer reagerar på björk, gräs och gråbo beror på att dessa i perioder finns i stora mängder. Björk, gräs och gråbo är vindpollinerande, vilket betyder att pollenet sprids med vinden. Sporer som kommer från ormbunkar, mossor, alger och svampar kan också framkalla allergireaktioner och astma.

Pollensäsongen pågår stora delar av året. Al och hassel är de tidigaste pollensorterna medan björk och gräs oftast ger kraftigast reaktioner eftersom halterna periodvis kan vara mycket höga under våren och försommaren. Klimatförändringar gör att pollensäsongen förlängs och vi får in nya pollensorter (till exempel malörtsambrosia).

Hur pollenallergi behandlas

Behandling som lindrar symtomen

Den vanligaste behandlingen av pollenallergi är att lindra symtomen med antihistamintabletter, nässpray och ögondroppar. Läkemedlen dämpar inflammationen som allergin orsakar och mildrar på så sätt symtomen.
Det är även bra att försöka undvika pollen genom att vädra när pollenhalterna är låga (tex på natten eller vid regn, byta kläder när man kommer in och använda luftrenare.

Det är viktigt att börja behandla i tid, innan symtomen har brutit ut.  Därför är det bra att veta vilka pollensorter man är allergisk mot så att man kan följa nivåerna i pollenrapporterna och börja behandlingen innan pollenhalterna blir höga.

Ett vanligt symtom på pollenallergi är trötthet.  Förr var det också så att de antihistaminer man tog också kunde ge trötthet men moderna antihistaminer (de som finns receptfritt mot allergi) ger inte trötthet på samma sätt. Tyvärr är det en vanlig myt att man blir trött allergimedicin, vilket kan riskera att personer med pollenallergi undermedicinerar och istället blir trötta av allergin.

Allergivaccination mildrar sjukdomen

För de som har svårast besvär finns allergivaccination (immunterapi). Allergivaccination vänjer kroppen vid pollen och den allergiska reaktionen minskar, Allergivaccination är påverkar alltså själva sjukdomen, kroppen reagerar inte längre lika starkt på pollen. Det minskar även risken för att barn med svår pollenallergi ska utveckla astma. 

Behandlingen finns i tablettform mot gräspollen, trädpollen och kvalster. Man tar då en tablett varje dag. Allergivaccination finns även som injektionsbehandling. Som patient får man då åka till en mottagning, först varje vecka och sedan med längre intervall. [5]  Oavsett om man får tabletter eller injektioner så pågår behandlingen under flera år.

Korsallergier mellan pollen och mat

Vid pollenallergi kan den som har allergi i vissa fall även reagera mot andra närbesläktade ämnen i till exempel mat. Symtomen är ofta att det kliar, sticker och känns svullet på läppar, i mun och svalg. Mer sällsynt är att man får ont i magen, illamående, diarré, kräkningar, eksem, nästäppa, snuva och astma. En person som har allergi mot björk kan till exempel symtom symtom vid intag av äpplen, päron, nötter med mera. 

Vad vill Astma- och Allergiförbundet

Pollenallergi drabbar var tredje svensk och för den med svår pollenallergi kan besvären prägla livet under flera månader. Dåligt behandlad pollenallergi kostar dessutom det svenska samhället 14 miljarder kronor per år.  

Våra viktigaste förslag för att minska de negativa effekterna av pollenallergi är: 

 • Nationella riktlinjer och kvalitetsregister som omfattar pollenallergi 
  Det ska inte vara upp till enskilda regioner att avgöra vad som är god allergivård. Därför behövs nationella riktlinjer. Dessutom måste vården kunna följas upp genom kvalitetsregister. 
 • Tillgång till allergivaccination i hela landet 
  Vilken vård du får ska inte avgöras av ditt postnummer, men så är det för personer med svår pollenallergi idag.
 • Höj kompetensen i primärvården 
  Det saknas riktlinjer kring hur svårare sjuka ska följas upp i primärvården. Det gör att många har svåra symtom, trots att det finns bra behandlingar. Vi vill även att regionerna utbildar primärvården om allergivaccination i tablettform (SLIT), så att fler kan bli hjälpta. 
 • Pollenallergi ska inte få påverka barns skolresultat 
  Barn med pollenallergi mår ofta sämre under våren, något som till exempel påverkar hur de presterar på de prov som genomförs då. Ett ämne som ofta påverkas är idrott. Vi vill att barn med pollenallergi får anpassningar i skolan så att de kan tillgodogöra sig undervisningen på lika villkor. 

Tips för dig med pollenallergi

I första hand:

 • Följ pollenprognoserna så du är beredd att ta allergimedicin innan symtomen kommer och kan anpassa uteaktiviteter vid behov (se Pollenrapporten)
 • Skaffa en luftrenare till sovrummet om ventilationsdon saknar tilluftsfilter (t ex luftrenare märkta Asthma Allergy Nordic).
 • Ett alternativ kan vara att skaffa pollennät till fönstret om du vill vädra under pollensäsong eller vädra på natten och efter regn. Tänk på att ha dörrar och fönster stängda under dagen.
 • Byt lakan ofta och skölj bort pollen ur håret innan läggdags.
 • Häng inte ut kläder eller sängkläder på tork eller vädring utomhus.

Fler tips:

 • Byt gärna kläder när du varit utomhus.
 • Undvik kontakt med husdjur som varit ute och fått pollen i pälsen. Borsta ur eller skölj av pälsen efter djuret varit ute.
 • Fukttorka gärna golven och torka av ytor hemma ofta.
 • Välj en dammsugare med bra filter (t ex med märkningen Asthma Allergy Nordic).
 • Välj växter som inte avger pollen.
 • Undvik att vistas på en nyklippt gräsmatta och klipp gärna gräset när det är daggvått.
 • Skölj näsan med saltvatten för att tvätta bort pollen som fastnat i näsan. Du kan göra egen koksaltlösning (blanda ett kryddmått salt i en deciliter ljummet vatten) eller skaffa nässpray med saltlösning på  apoteket.

Snabb kurs om pollenallergi på Allergiakademin

Allergiakademin har  snabba kurser inom olika ämnesområden kopplade till allergi, bland annat pollenallergi. Du kan på ca 10–30 minuter ta del av grundläggande kunskaper inom varje ämnesområde. Teoretiska delar varvas med frågor, tips och inspiration. 

Pollenkalender

Med hjälp av pollenkalendern kan du få en översikt över hur halterna av de vanligaste pollen normalt fördelar sig över årets månader. Källa: Naturhistoriska riksmuseet, pollenrapporten.se.

Publicerad den: 17 december 2020

Uppdaterad den: 6 maj 2024

Till toppen av sidan

Marie-Louise Luther

Intressepolitisk handläggare miljö och funktionshinderpolitik

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se