Vanliga frågor om anafylaxi

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av anafylaxi.

Hur fort kan förloppet gå och i vilken ordning kommer symptomen?

Detta är besvarat på sidan om anafylaxi, där det framgår att både tiden, vilka symptom man kan få samt i vilken ordning symptomen kommer kan variera. Var dock uppmärksam på den mer allmänna beskrivningen av en anafylaxi.

Vilka åtgärder ska vidtas när en person drabbas av anafylaxi?

När det är en elev på förskola eller skola som får en Anafylaxi så ska man i första hand följa elevens individuella handlingsplan och den allergiska eleven bör då ha sina mediciner nära till hands. Generellt kan man i annat fall följa ”Checklista – Om någon får en reaktion” som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för förskolor och skolor.

 

När en person får en anafylaktisk chock på en restaurang så kan man följa ”Checklista – Om någon får en reaktion” som Astma- och Allergiförbundet har tagit fram för restauranger.