Hur behandlar jag min astma?

Många ställer sig frågan ”hur behandlar jag min astma?” och ”hur vet jag om jag är välbehandlad”? Det korta svaret är att målet med din astmabehandling är en vardag fri från astmasymtom. Läkemedelsverket nya behandlingsrekommendationer ska hjälpa för att fler personer med astma ska nå dit.

Läkemedelsverket tog nyligen fram nya behandlingsrekommendationer för att fler personer med astma ska nå dit.. Behandlingsrekommendationer finns både för både hos barn och vuxna. De lyfter hur viktigt det är med både inflammationshämmande och luftrörsvidgande läkemedel, behandlingsplan och patientutbildning. Även regelbunden uppföljning är viktig, till exempel genom att personer med astma får göra astmakontrolltest.

En vardag utan astmasymtom innebär att kunna träna och vara fysiskt aktiv, inte ha astmasymtom på nätterna och bara behöva anfallslindring i undantagsfall.

Ett vanligt problem vid astma är att vänja sig vid symtom och att avstå från allt fler aktiviteter. En del av astmabehandlingen är att regelbundet bedöma sina symtom med Astma Kontroll Test, antingen vid vårdbesök eller som självskattning. Testet rekommenderas av Socialstyrelsen och resultatet ger en bild av om din behandling behöver ändras.

Astma är en sjukdom som förändras och där svårighetsgraden förändras med tiden, därför är det bra att regelbundet diskutera frågan ”hur behandlar jag min astma” på bästa sätt med vården.

Publicerad den: 19 mars 2024

Uppdaterad den: 20 mars 2024

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk sakkunnig vårdpolitik

Kontakt

anna-karin.klomp@astmaoallergiforbundet.se